Tips redaksjonen
26.09.2014

Tidevannskraftverk i Svelvikstrømmen

Det går mot et pilotprosjekt med tidevannskraftverk i Svelvikstrømmen. Svelvik kommune og TESS er i gang med å etablere en prosjektgruppe. – Målet nå er å få på plass et pilotverk så raskt som mulig. Informasjoner på møtet 25. juni styrket troen på en bærekraftig løsning, sier daglig leder Erik Jølberg i TESS som er en av initiativtagerne til møtet om muligheten i Svelvikstrømmen.

– Ja, vi er med videre i prosjektet og stiller med det vi har av muligheter, sa ordfører Jan Gunnar Liselid etter møtet. Det løftet er godt forankret i kommunens næringsplan. I første omgang handler det om å få på plass en pilot. Det var konklusjonen etter møtet om Norges nest sterkeste malstrøm er et egnet sted for tidevannskraftverk. Møtet ble arrangert av Svelvik kommune i samarbeid med Svelvik Produkter og TESS. – Møtet ga mange positive impulser, og fagfolkenes informasjon viser at det er mange muligheter. Teknologisk er mye på plass. De største utfordringene får vi nok med papirarbeid og finansiering av pilotprosjektet, men vi har allerede fått rutinerte folk med på laget, og arbeidet med å få fram fakta har jo allerede begynt, sier daglig leder Erik Jølberg i TESS. 

Økonomisk bærekraftig
Kent Thoresen i den drammensbaserte teknologibedriften Norwegian Ocean Power er ikke i tvil om at et tidevannskraftverk i Svelvikstrømmen er økonomisk bærekraftig. Da bygger han på erfaringer med et tidevannskraftverk som nå skal prøves ut i området ved Saltstraumen. – Med utgangspunkt i vår type teknologi og de fakta om Svelvikstrømmen som kom fram på møtet, tror jeg bestemt at en lokalt tilpasset løsning er økonomisk drivverdig, sier han. 

Politisk støtte
Arbeiderpartiets gruppeleder i Vestfold fylkesting, Arve Høiberg, ga klare signaler om at prosjektet med tidevannskraftverk ligger godt innenfor de strategiske grep som er tatt for å øke verdiskapingen i Vestfold. Her står innovasjon høyt på agendaen, og i 2015 er det partnerskapkonferanse i Vestfold med «grønn verdiskapning» som tema. Arve Høiberg anbefalte at Høgskolen i Vestfold ble invitert inn i prosjektet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1