Tips redaksjonen
30.01.2016

Tid og penger spart ved å lage tryggere og bedre veier

Konsulentfirmaet Exact lanserer en ny tjeneste innenfor veivedlikehold, Exact Street. Resultatet er mer varige veier, høyere sikkerhet, bedre kjørekomfort, kortere anleggstid og materialbesparelser.

Tjenesten baser seg på data fra nøyaktige oppmålinger og 3D laserskanningteknologi. Data fra denne oppmålingen danner grunnlaget for beregningen og utformingen av de nye optimaliserte veioverflatene. 3D-modellene overføres til maskinkontrollsystemene
som benytter det samme datagrunnlaget for å sikre en presisjon på 3 mm.
   Exact Street gjør veien tryggere ved at veiprofilen optimaliseres ved at veikroppen får tilbake sin opprinnelige form. Dette høyner trafikksikkerheten og gir en jevn overflate som bedrer kjørekomforten for alle. Det blir også innsparinger i form av kortere
stengninger i forbindelse med vedlikeholdet. I tillegg kommer de økonomiske fordelene i form av mindre bortfresing av eksisterende asfalt, og dermed også mindre tilkjøring av masse.

Presisjonsmåling
Med Exact Street er det ikke bare fokus på tverrprofilen, men også lengdeprofilen oppgraderes, og med jevnere lengdeprofil øker også intervallet for vedlikehold av eksisterende veier.
   Fordelene med Exact Street oppnås med presisjonsoppmåling i forbindelse med planleggingen av vedlikeholdet, og 3D maskinstyring av fresemaskiner og utleggere.    
   Systemnøyaktighet på 3 mm gjør at humper og søkk kan unngås. Exact Street gir også grunnlag for andre metoder ved økonomisk oppgjør enn dagens systemer. Etter fresing eller reasfaltering måles overflatene på nytt for å dokumentere geometrien. Dette blir så grunnlaget for beregning av nøyaktige volumer.

Suksess i Tsjekkia
Exact Street har blitt utviklet over flere år. Det er Exact sitt datterselskap i Tsjekkia som med
hell har benyttet Exact Street på prosjekter på sitt hjemmemarked. Her er det blitt benyttet på
flere hundre kilometer vei. Dette har ifølge selskapet gitt mange fornøyde kunder, blant disse det tsjekkiske veivesenet, veibyggingselskaper samt flere lokale og regionale veikontorer som har ansvar for vedlikehold av vei.
   Exact lanserer nå denne nye tjenesten i Norge, Sverige, Finland, Estland og Canada.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1