Tips redaksjonen
03.11.2017

Ti kommuner i Hordaland kvitter seg med passordet

Kommunene i Nord-Hordaland har valgt smartkort for sikker pålogging til sensitive personopplysninger. Vaksdal er første kommune som skal i gang med den nye løsningen.

Små og mellomstore kommuner har gode erfaringer med å etablere egne driftsselskap for IKT. Samlokalisering av ressurser gjør det enklere å skape sterkere fagmiljø og få bedre forutsetninger til å etablere de mest moderne tjenesteleveransene. Dette er også tilfellet for IKT Nord-Hordaland (IKTNH) som har det strategiske og tekniske ansvar for IT-løsningene til kommunene Austervoll, Austrheim, Fedje, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy og Vaksdal. 

Sertifikater på smartkort
– Vi har klart å bygge en robust organisasjon med et høyt faglig nivå. Ved å samarbeide kan vi levere de mest moderne og verdiøkende tjenestene til de kommunalt ansatte, der særlig kravene til IT-sikkerhet er høye, sier Aage Husa som er fagleder for strategi i IKTNH.
   Hans organisasjon leverer tjenester til kommunens ansatte og elever, der en stor prosentandel av de ansatte jobber opp mot sikker sone. Her er sikkerhetsnivået særlig skjerpet for å beskytte sensitive persondetaljer. For å tilby mer brukervennlige tjenester og sikre samsvar med nye regler, har driftsselskapet valgt en sikkerhetsløsning med sertifikater på smartkort fra Buypass.
   – Det er blitt et krav om at kommunens fagapplikasjoner skal integreres mot nasjonal kjernejournal. Dermed blir det behov for løsninger som støtter nåværende og kommende krav og regler fra myndighetene, som nivå 4-autentisering for alle som jobber med sensitive personopplysninger. Dette tilsier gjerne bruk av smartkort og sikkerhet på samme nivå som innlogging i bank eller mot Altinn, sier løsningsrådgiver Magnus Lislevatn i VMware som peker på at skjerpet sikkerhet i dette tilfellet også gir løsninger som gjør arbeidsdagen enklere og bedre for de ansatte.

Multifunksjonskort
Hans selskap har sammen med Buypass og Dell EMC levert flere løsninger inn i den kommunale infrastrukturen.
   Smartkort-løsningen skal først testes ut blant de ansatte i helsevesenet i Vaksdal, og senere rulles ut i alle de andre kommunene. Dette betyr at den usikre og tidkrevende bruken av passord opphører, og erstattes med smarte sikkerhetskort. Disse brukes som multifunksjonskort på alt fra dører, skrivere og til å sikre kun èn pålogging til alle IT-systemer.
   – De ansatte vil spare mye tid hver dag ved at de får rask, trygg og enkel pålogging til alle systemer. Vi får også enklere administrasjon fordi vi kan utstede kortene lokalt. Dermed slipper vi alle problemer tilknyttet passord i driften, sier Husa og legger til at det er en ren bonus at sikkerhetsløsningen samtidig fikser integrasjonen mot nasjonal kjernejournal som er en forutsetning for at leger fremover kan skrive ut resepter.

Lavterskeltilnærming
Smartkort-løsningen beskrives som en lavterskeltilnærming til å innføre bedre sikkerhet og hente hjem effektiviseringsgevinster samtidig som de ansatte får bedre arbeidsverktøy.
   – Målet er alltid å tilby de mest brukervennlige systemene, og våre oppdragsgivere i 10 kommuner får nå løsninger som frigjør tid, fjerner risiko og gjør at vi kan kvitte oss med passord, sier Husa.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1