Tips redaksjonen
27.07.2017

Tett samarbeid løser tidsfloka

Ramirent er eneleverandør til Moelven Park i Moelv. Med tette tidsfrister og utradisjonell byggemetode er man avhengig av god oppfølging fra kunden, noe Ramirent har løst med glans.

I et såpass stort prosjekt som Moelven Park stilles det høye krav til leverandører. Byggeleder Edgar Løkken i Moelven Byggmodul forteller at deres utradisjonelle arbeidsmetode krever tett oppfølging av leverandørene. – Dette prosjektet har kort byggetid, og vi opererer med utfordrende frister, forteller Løkken og roser Ramirents måte å løse dette på. – Ramirent har vært tidlig inne i prosessen og satt seg inn i våre behov og arbeidsmetode, sier han. – Når vi bygger opptil to etasjer om dagen, krever det at vi har alt utstyr og mannskap på plass når det kreves.
   – Siden vi fikk være med som rådgiver fra begynnelsen, kunne vi kartlegge behovet til kunden på et tidlig stadium, forteller Tor Inge Asmundsen Customer Center Manager hos Ramirent.  – Dette prosjektet viste seg å involvere store deler av produktspekteret vårt, og vi har virkelig stått på for å komme kunden i møte.

Planlagt 86 leiligheter
Utbygger arbeider etter stramme tidsskjemaer, og det er derfor viktig å ha en leverandør som kan levere i tide. – Vi er nå i inne første av tre byggetrinn som omfatter 22 leiligheter, og de skal være ferdig til sommeren. Trinn 2 omfatter 34 leiligheter. Planlagt oppstart er i november. Totalt skal det bygges 86 leiligheter. Takket være det tette samarbeidet med våre leverandører, som Ramirent, er vi i rute, sier Løkken.
   – Så langt har det gått smooth, forteller Asmundsen. – Vi har tidligere jobbet med denne kunden, og jeg tror at de erfaringer de hadde med oss fra den gangen, er mye av grunnen til at de valgte oss på dette prosjektet også.
   Ramirent leverer «alt» til Moelven Park: moduler, stillas og sikring, elektro, byggvarme og lifter.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1