Tips redaksjonen
21.12.2016

TeamTec har inngått partnerskapsavtale med Damen

Damen Green Solutions har signert et «letter of intent» med det norske firmaet TeamTec for levering og service av det innovative ballastvannrensesystemet, AVITALIS BWTS. Systemet kombinerer filtrering og en dokumentert, miljøvennlig kjemikaliebehandling som er optimalisert for mellomstore til store skip. AVITALIS er effektiv uavhengig av saltinnhold, turbiditet og temperatur.

Intensjonen er å avansere til et fullstendig partnerskap innen slutten av 2016. Per dags dato gjennomgår AVITALIS en IMO typegodkjenningstest og en US Coast Guard (USCG) landbasert test. Det er forventet at IMO typegodkjenning vil bli oppnådd i løpet av første halvår i 2017, med påfølgende USCG typegodkjenning senere samme år.

PERACLEAN Ocean
Kjemikaliet brukt i renseprosessen er PERACLEAN Ocean, utviklet av Evonik Industries AG, en verdensledende, tysk, kjemigigant som fokuserer på spesialkjemikalier. Produktfamilien PERACLEAN er velprøvd og har et bredt bruksomfang innenfor medisin og mat- og drikkevareindustri, blant annet for å desinfisere produksjonsutstyr. Et bredt antibakteriespekter gjør PERACLEAN effektiv selv ved lave temperaturer og omgjøres raskt til vann, oksygen og eddik, som er lett nedbrytbart. I kraft av dette er det forventet at systemet møter, samt overgår, regulative krav langt inn i fremtiden.

Avtalen
Damen startet samtalene med Evonik rundt bruksområdene til PERACLEAN Ocean på marine applikasjoner allerede for to år siden. I februar 2016 inngikk Evonik et eksklusivt partnerskap med den maritime utstyrsleverandøren TeamTec, som kombinerer Evoniks kjemikaliekunnskaper og TeamTecs maritime know-how og operative ekspertise for å optimalisere AVITALIS, som et driftssikkert og effektivt system for rensing av ballastvann. Damen sin avtale med TeamTec innebærer globalt salg, engineering, installasjon og servicemuligheter via Damen sine 32 verft rundt om i verden.
   –Damen prioriterer alltid best mulig kvalitet, sier Barry Stolk i Damen Green Solutions. –TeamTec er et respektert navn i den maritime industrien med over 30 års erfaring, og Evonik er en verdensleder i sin bransje. Vi har høy tiltro til at AVITALIS ballastvannrensesystem har en lys fremtid. Denne kombinasjonen av norsk, tysk og nederlandsk ekspertise vil bli veldig slagkraftig, sier Stolk.
   –TeamTec som maritim utstyrsleverandør og Damen Group har over mange år utviklet en solid relasjon basert på gjensidig tillit, sier Ole Bulien, TeamTec salgsleder med ansvar for blant annet Nederland.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1