Tips redaksjonen
02.09.2014

Tar vannanlegg til nye høyder

Fjell kommune bygger et helt nytt vannbehandlingsanlegg høyere opp enn det de har i dag. Det sparer de energi på.

–Vannanlegget vi har i dag, Fjæreidevatnet, ligger nokså lavt i terrenget, mens det nye anlegget, Bildevatnet, ligger betraktelig høyere opp. Dermed trenger vi ikke bruke like mye energi på å pumpe vannet opp til forbrukerne, sier daglig leder i Fjell vatn, avløp og renovasjon AS (FjellVAR), Bjarne Ulvestad.
  FjellVAR regner med å redusere energiforbruket med 720 000 kWh årlig med det nye anlegget. 

Gamle anlegg
Før Fjell kommune tok beslutningen om å investere i et nytt anlegg, sto de overfor den samme utfordringen som mange andre eiere av vannanlegg vil gjøre de nærmeste årene. Mange anlegg er nå så gamle at de enten må oppgraderes eller erstattes.
  – Vi måtte øke kapasiteten, og da var alternativet å bygge et nytt anlegg der anlegget ligger i dag. Det ville også vært en noe rimeligere løsning. Men vi har bestemt oss for å ha fokus på energi i alt vi gjør. Da det ble klart at Enova ville dekke noe av investeringskostnadene ved Bildevatnet, kunne vi komme med en klar innstilling til kommunestyret, sier Ulvestad. 

Kilde: Enova

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1