Tips redaksjonen
24.10.2016

Tanker for lagring av kjemikalier og ensilasje

Vera Tank lanserer nå en ny serie tanker som er svært velegnet for lagring av maursyre, ensilasje og andre kjemikalier til havbruksnæringen.

Tankene er produsert i polyetylen. De har dobbelt vegg og tilfredsstiller derfor de nye forskriftene fra Forurensingstilsynet som trådte i kraft i 2015 med en overgangsordning til utgangen av 2018.   
   Tankene utrustes med lekkasjedeteksjon og bygges etter kundens krav og ønsker. 
Ensilasjetankene bygges gjerne med kon bunn. Det er en stor fordel, og ofte et krav fra kundene, da dette hindrer «dødsoner» i tanken der organisk materiale blir liggende over lengre tid. Kon bunn og sentralt utløp hindres dette.
   Av sikkerhetsmessige hensyn kan tankene leveres med leider og rekkverk i rustfritt stål.
Annet utstyr som overfyllingsvern/varsling, nivåmåling og lekkasjedeteksjon tilbys, og tilkoblinger for rør og tappesystemer bygges for hver bruker.
   Vera Tank opplyser videre at de nye tankene kan levers i mange størrelser, enten som stående eller som liggende tanker. Selskapet opplyser videre at de kan tilby tanker i de fleste stålkvaliteter, i glassfiber og i mange volumer.  Prosesstanker og standardprodukter tilbys for de fleste formål.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1