Tips redaksjonen
20.07.2015

Takvinduer som holder tett

Takvinduer i skråtak kan løfte kvaliteten på et rom betydelig. Følg Byggforskriftseriens råd for å få en løsning som gir ettertraktet dagslys, og som samtidig holder regn, snø og is ute.

Takvinduer brukes først og fremst for å slippe inn dagslys i oppvarmede rom med skråtak. De må ikke forveksles med glasstak eller fast monterte overlys, ettersom slike konstruksjoner har innbyggingsforhold og bruksområder som er forskjellige fra takvinduer.
   Takvinduer bør ikke brukes på tak med mindre takvinkel enn det som kreves for opplektet taktekning.

Viktig å huske på
Byggforskseriens anvisning 525.777. Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak tar for seg det man må huske på ved montering av takvinduer. Det er å ivareta krav til dagslys og sikkerhet, forholde seg til krav ved utgang fra branncelle, planlegge vindusplassering, velge egnede materialer, varmeisolasjon og benytte anbefalte detaljløsninger for tetting og sørge for god solavskjerming.

Se opp for snø og smeltevann
I noen områder kan takvinduet være dekket av snø om vinteren. Da reduseres lysinnslippet og mulighetene for lufting gjennom vinduet. Vil man bevare lyset, må snøen fjernes manuelt.
   I skråtak med takvinduer er det risiko for at smeltevann som renner av vinduet, fryser på den isolerte takflaten og demmer opp smeltevannet og forårsaker vannlekkasjer. Smeltevannet kan også føre til isdannelser og istapper fra takutstikk og renner. Problemene er størst på steder med mye snø og lave temperaturer.
   Et tiltak som kan redusere snøsmeltingen, er å bruke vinduer med god isolasjonsevne. Også innvendig solavskjerming kan hjelpe. Varmekabler anbefales ikke. Tak med takvinduer bør dessuten ha taktro med robust underlagsbelegg som tåler at det gås på, eller at det belastes på annen måte ved montering.  

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1