Tips redaksjonen
02.09.2014

Takstassistent blir egen studieretning

Et helt nytt utdanningstilbud for kontoransatte i takstbransjen starter opp i høst. Hensikten er å øke assistentenes kompetanse og skape mer spennende jobber. 

– Moderne takseringsvirksomheter har behov for profesjonalitet også i kontorleddet. Jobben assistenten utfører, betyr mye for det produktet takstmannen skal levere en kunde, sier Henning K. Møllerløkken, administrerende direktør i Norges Eiendomsakademi (NEAK). 
  NEAK organiserer hovedtyngden av takstmannsutdanningen her i landet. Studiene inngår i etter- og videreutdanningstilbudet for ingeniører ved Høgskolen i Østfold. Undervisningen er en kombinasjon av nettbaserte programmer og dagssamlinger. 
  – Kandidatene som velger den nye assistentutdanningen, kommer til å følge noen av modulene i den ordinære takstutdanningen. De vil få et godt innblikk i mange takstfaglige spørsmål og etablerer en god plattform for å gå inn i kontorfunksjoner som krever bransjekunnskap, sier Møllerløkken. 
  Utdanningen har et omfang som tilsvarer 20 studiepoeng.  

Får mer å gjøre
– At dette kommer nå, må ses i sammenheng med at takstfirmaene trolig får det enda mer travelt i årene fremover. Utfasingen av de enkle takstene til fordel for mer omfattende boligsalgsrapporter betyr at oppdragene blir mer arbeidskrevende. Behovet for høy kontoreffektivitet øker tilsvarende. 
  Også strukturendringer i bransjen gjør det naturlig å etablere kontorstillinger med mer fagbasert ansvar, ifølge Møllerløkken. 
  – Vi begynner å få en del større takstvirksomheter, og det er en utvikling vi trolig vil se mer av. Også dette bidrar til å øke behovet for fagkompetanse i kontorleddet, for å skape høy produktivitet og sikre et effektiv leveransesystem. 
  Høstsemesteret blir et pilotprosjekt for den nye utdanningen, som fra starten av trolig vil omfatte mellom 10 og 15 studenter.  

Økende interesse
Rundt 120 nye studenter antas å starte på grunnutdanning i taksering i regi av NEAK i høst. I løpet av 2014 vil om lag 260 kandidater ha gjennomført utdanning som takstmenn fra akademiet. Antallet har økt betydelig de senere årene. 
  – Interessen for takstyrket er økende, og arbeidsmarkedet ser svært bra ut for fremover, sier Møllerløkken. 
  I tillegg til grunnleggende utdanning i taksering består studietilbudet av spesialisering innenfor bygningsskade samt verditaksering av boliger og næringseiendom. Til sammen kan utdanningen gi inntil 120 studiepoeng, som tilsvarer to års utdanning på full tid. 
  På alle utdanningstilbudene sett under ett vil Norges Eiendomsakademi i høst ha rundt 450 studenter. For å ta oppdrag som takstmenn sertifiseres kandidatene i tillegg av Norges Takseringsforbund (NTF).

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1