Tips redaksjonen
12.01.2016

Ta videreutdanning i fremtidens bygg

Ønsker du faglig påfyll og formell kompetanse i prosjektering av fremtidens bygninger?

Våren 2016 arrangeres det etterutdanningskurs i prosjektering av nullutslippsbygg og plusshus ved NTNU i Trondheim.
   Forskingssenteret Zero Emission Buildings (ZEB) har mål om å utvikle bygg som ikke bidrar til klimagassutslipp gjennom produksjon, drift og avhending. I løpet av prosjektperioden er det utviklet flere nye konsepter og løsninger samt ny kunnskap om prosesser og strategier for realisering av nullutslippsbygg. Fem pilotbygg er blitt oppført, og ytterlige fire er under prosjektering.

Nytt kurs ved NTNU
Som et ledd i formidlingen av resultatene fra forskningsprogrammet arrangeres det i vår et etterutdanningskurs ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Kurset er tilrettelagt for arkitekter, rådgivende ingeniører, ansatte i entreprenør- og byggefirmaer, kommunale saksbehandlere og andre som arbeider med planlegging, prosjektering og bygging av bygninger med fokus på lavt energibruk og klimagassutslipp.
   – Målsetningen for ZEB er et markedsgjennombrudd for nullutslippsbygg, og da er det veldig viktig å nå ut bredt med resultatene fra forskningen, uttaler professor Arild Gustavsen ved NTNU, som er leder for forskningssenteret.
   Kurset legger vekt på praktisk planlegging og design av nullutslippsbygg og inkluderer alt fra overordnet planlegging til bygningsdetaljer og gode materialvalg.
   – Fremtidens bygninger, nullutslippsbygg, kan bygges allerede i dag. Hvis du vil vite hvordan dette kan gjøres bør du delta på dette kurset, sier professor Inger Andresen ved NTNU, som er ansvarlig for kurset.

Påmelding snarest
Kurset arrangeres i samarbeid med SINTEF Byggforsk, Snøhetta, Multiconsult, Caverion, Brødrene Dahl, Isola, Statsbygg, Skanska og NorDan. Kurset gir 7,5 studiepoeng ved NTNU, se http://videre.ntnu.no/link/nv14871 for mer informasjon. Påmeldingsfrist er 10. februar, men deltakerne tas opp etter «førstemann til mølla»-prinsippet så det anbefales å melde seg på så snart som mulig.


Illustrasjon fra Powerhouse Kjørbo, ett av pilotbyggene i ZEB. Ill.: Snøhetta/MIR

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1