Tips redaksjonen
06.03.2014

TESS Subsea AS etablert

Etter flere år med subsea som forretningsområde har TESS etablert selskapet TESS Subsea AS. Selskapet er satt i drift fra 1. januar i år og har samtidig overtatt 24 ansatte fra TESS AS. Den nye bedriften skal videreføre satsningen på subseamarkedet og aktiviteter som tidligere hørte hjemme i TESS Produksjon.   

I 2008 ble det tatt en strategisk beslutning i TESS om å satse på mer teknisk verdiskapning i eget hus. Strategien fikk navnet «TESS går teknisk». Etter mange års kontakt med subseamarkedet og senere oppbygging av produksjonskapasitet for bestemte typer av subseautstyr ble den første viktige rammeavtalen med en sentral kunde inngått i 2009. Rammeavtalen gjaldt for et spesielt produktområde som var nytt for TESS. Siden den gang har prosjektene og oppdragene vært mange. For tiden produseres og leveres hydrauliske umbilicals, flying leads (flerlinje ledningsprodukter) og mekanisk-hydrauliske montasjetjenester.

Mangfoldig aktivitet  
Av flere viktige årsaker er produksjonsaktivitetene innenfor sveis, CNC rørbøying og mekanisk montasje innlemmet i det nye selskapet. Leveranseprogrammet fra TESS Subsea vil derfor også omfatte kundetilpassede stålslanger, metallbelger, manifolder, spesialprodukter, montasjetjenester og offshoretjenester. Alle aktiviteter foregår for tiden i TESS-huset rett utenfor Drammen.
  Som daglig leder i TESS Subsea AS er ansatt Stefan Johnsen, som kommer fra jobben som salgsleder for subsea i TESS AS. Ansgar Karlsen, som er teknisk direktør i TESS as, har tiltrådt som styreleder i det nye selskapet.

Tar sikte på flytting
Ved årsskiftet 2013/2014 kjøpte TESS AS naboeiendommen Industrigata 6 på Vitbank. Eiendommen har en bygningsmasse med omtrent 5000 kvadratmeter gulvflate, som blant annet inkluderer en produksjonshall. TESS Subsea vil i løpet av 2014 ta i bruk ett av lokalene i Industrigata 6 og på noe lengre sikt flytte alle sine aktiviteter til denne eiendommen.
  Det har vært en stor vekst i de nevnte produkt- og tjenesteområdene etter strategibeslutningen i 2008. I 2013 nådde omsetningen omtrent 60 millioner kroner. 2014-budsjettet er tallfestet til 100 millioner kroner.

Kilde: tess.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1