Tips redaksjonen
20.10.2015

Sykehuset Østfold Kalnes velger etterlysende ledesystem fra Infratek

Infratek har prosjektert, levert og installert etterlysende ledesystem i Østfold Sykehus Kalnes.  Dette er en av de aller største underleveransene som er tildelt på etterlysende ledesystemer i Norge.

Det nye Østfoldsykehuset er på ca. 85 000 kvm og vil bli det største bygget i Østfold. Miljøprogrammet for Kalnes setter høye krav til materialbruk, energibruk, energigjenvinning, forurensning og inneklima. Infratek har sammen med NCC Construction og Askim Entreprenør installert etterlysende ledesystemer i behandlingsbygg, psykiatriske døgnenheter og servicebygg. 
   Denne type løsninger er et satsningsområde der Infratek fremstår som foretrukket leverandør og samarbeidspartner innenfor ledesystemer for rømning i byggverk. Produktene som er levert til Østfoldsykehuset, er miljøvennlige, kostnadseffektive, gjenvinnbare og består av nedfreste punkter og ledelinjer i gulvbelegg, retningsangivelsesskilt på vegg og i himling, merking av dører og ledelinjer på vegg i trapperom. Infratek har også levert trappeneser med sklisikring og etterlysende punkter.
   – Dette er en av de aller største underleveransene som er tildelt på etterlysende ledesystemer i Norge og bekrefter at denne type produkter nå er akseptert som kostnadseffektive og trygge løsninger for evakuering i byggverk, sier Bjørn Geeves i Infratek.
   Sykehuset åpnet dørene for første gang 4. mai, og 2. og 3. november flytter resten av Sykehuset Østfold Fredrikstad til Kalnes, der hele sykehuset settes i drift. Sykehuset vil gi 300 000 østfoldinger et godt tilbud i framtiden.
   – Vi ønsker Østfold Sykehus Kaldnes til lykke med et topp moderne sykehus med nytenkning innen pasientbehandling, teknologi og organisering, avslutter Geeves på vegne av Infratek.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1