Tips redaksjonen
02.03.2015

Swisslog effektiviserer Rustas nye lager- og distribusjonsanlegg

I mai tok Rusta, leverandør av hjem- og fritidsprodukter, de første spadetakene på sin nye eiendom på Malmölandet nord for Norrköping. Når det nye lager- og distribusjonsanlegget er ferdig, vil det strekke seg over 63 000 m². Det nye automatiserte lageret vil styrke Rusta sin konkurransekraft og muliggjøre en fortsatt årlig vekst på 10–15 prosent.

– Som totalintegratør skal Swisslog levere et komplett automasjonsanlegg til høytlagret. Leveransen består av Swisslogs standardløsning, WarehouseRunner, for effektivisering av varer på pall. Det er totalt ni Vectura-stablingskraner som skal betjene 64 000 pallplasser, banesystemet ProMove og Swisslogs egenutviklede Automation Management (MFCS) for styring og kontroll av anleggets totale vareflyt. I kontrakten inngår det også en langsiktig driftsavtale for å sikre en kontinuerlig og stabil drift av anlegget, forteller Head of Marketing for Swisslog i Norden, Tom Jarle Dehkes.

GreenLog
Alle nye anlegg som inneholder Swisslogs egne Vectura-stablingskraner, har blitt mer miljøvennlige på grunn av ny teknologi som bidrar til en jevnere vektoptimalisering samt energigjenvinning ved hjelp av energieffektive motorer. Swisslog opplyser at de gjerne vil ta et større ansvar for miljøet i form av en bedre utnyttelse av ressurser, som igjen genererer en «grønnere logistikk». Det gjøres via et pågående strategisk arbeid innenfor miljøaspektet med selskapets eget merke som heter GreenLog.

Kraftig vekst
Rusta har eksistert på det svenske markedet i over 30 år og har i dag totalt 76 varehus. I løpet av 2014 har Rusta også etablert seg med fem varehus i Norge. På grunn av sin ekspansjon og kraftige vekst i Norden har de vokst ut av sitt eksisterende lager i Småland og investert i et helt nytt lager- og distribusjonsanlegg i Norrköping.
   – Målet med det nye anlegget var å øke Rustas konkurransekraft i form av forbedret ledetid og servicegrad ut til varehusene samt øke kapasiteten for varer lagret på pall, plukkprosesser og distribusjon. Med Swisslog som samarbeidspartner skal vi effektivisere vår logistikk med tanke på fremtidig vekst, forteller logistikksjefen for Rusta Norden, Magnus Hallin.                            

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1