Tips redaksjonen
24.09.2018

SurplusHub inngår spennende avtaler

SurplusHub kunngjør signering av avtaler med en rekke vesentlige markedsaktører, som brukere av selskapets nye, nettbaserte markedsportal, deriblant Kværner, COSL Drilling Europe og Altus Intervention.

Den norske oppstartsbedriften, med mål om å bli en verdensledende tilbyder av nettbasert kjøp og salg av overskuddsmateriell, har den senere tid fått stor oppmerksomhet innen olje- og gassindustrien for sin innovative tilnærming til surplus-handel.
   Etter flere års utvikling ble SurplusHub lansert senhøsten 2017. Med et primærfokus på å lande utvalgte nøkkelkunder innen olje- og gassrelaterte segmenter, var målet å gjøre overskuddsmateriell tilgjengelig for et globalt publikum.

eBay-lignende tilnærming
Dette fokuset har nå båret frukter. Store industriaktører som Kværner, COSL Drilling Europe, Seabird Exploration, Altus Intervention og flere andre markedsledende bedrifter har nå signert for å bli brukere av SurplusHubs nettbaserte markedsplass, og som et resultat vil nå et stort spekter av attraktivt overskuddsmateriell for industrien bli tilgjengelig for alle brukere.
   - Vi er veldig begeistret for dette. Det beviser vår hypotese om at industrien har ventet på den rette kanalen for omsetning av surplusmateriell, og de mange fordelene vi tilbyr kan spesialtilpasses alle behov og bedriftsstørrelser. Den eBay-lignende tilnærming til dette markedssegmentet bidrar til å senke terskelen for alle typer selskaper som ønsker å tilby sitt surplus på tvers av sine egne nettverk, landegrenser og ressursbegrensninger. I de kommende ukene og månedene vil tusenvis av nye utlistinger bli gjort tilgjengelig for kjøperne på portalen, sier grunnlegger og daglig leder av SurplusHub, Per Kåre Liland.

Økt attraktivitet
Surplusutstyr er kostbart og tidkrevende å vedlikeholde og å administrere, og kan være like ressurskrevende å få solgt på det åpne markedet. De nye partnerne tror SurplusHubs løsning kan være perfekte for deres presserende behov:
   – Kværner har en global tilstedeværelse, med pågående operasjoner i flerfoldige viktige olje- og gassknutepunkter og regioner. Når vi tar for oss ekstensive felt- og teknologiprosjekter står vi ofte igjen med store mengder overskuddsmateriell; enheter og materialer som kan brukes på en god måte av andre aktører og selskaper. Å ha mulighet til å tilby disse tingene til markedet på en effektiv, lukrativ og miljøvennlig måte var avgjørende for vårt valg av SurplusHub som partner, sier Kværners Project Procurement Manager, Thomas Nygaard.
   – Seismikkbransjen har vært gjennom noen tøffe perioder de senere år, og for å holde oss i tet trenger vi å investere i nye flåteenheter og utstyr, i tillegg til å optimalisere reservedelslageret vårt. Som et resultat av det har vi en god del overskuddsmateriell tilgjengelig. Vi valgte SurplusHub på grunnlag av den effektive løsningen de tilbyr for å kunne nå ut til et globalt marked, noe som vil spare oss for verdifull tid brukt på å nå ut til de rette kjøperne, sier Head of Supply i Seabird Exploration, Johan Larsson.
   Disse nye kontraktene vil i betydelig grad øke portalens globale attraktivitet, og i enda større grad utvide spekteret av produkter tilgjengelig for brukerne.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1