Tips redaksjonen
05.05.2015

Subsea Valley Conference 2015: Innsikt gir muligheter

Innsikt og muligheter er tema for årets Subsea Valley-konferanse i Telenor Arena 15. og 16. april. På årets konferanse vil man få siste nytt fra toppledere for globale leverandører og produsenter, i tillegg nye perspektiver fra ledende aktører fra industrier utenfor olje og gassindustrien.

Årets konferanse tar for seg markedsutsiktene, der fokus på endringer er sterkt. Standardisering blir et av hovedtemaene, blant annet med foredrag fra Dr. Bruno Costes i flyprodusenten Airbus. Han skal snakke om hvordan flybransjen har jobbet med standardisering i samarbeid med konkurrenter og på tvers av landegrenser.
   – Med dagens utfordrende markedssituasjon blir det viktig å styrke leverandørindustrien i årene fremover. Standardisering kan være en av nøklene som gjør at vi kan være bedre rustet til å håndtere svingninger i markedet i framtiden,» sier Preben Strøm, daglig leder i Subsea Valley.

Foredragsholdere
Olje- og energiminister Tord Lien åpner årets konferanse, tett etterfulgt av statssekretær Jon Gunnar Pedersen fra Finansdepartementet. I tillegg kommer Martin Tiffen, Deputy Senior Vice President Development, i franske Total, og Kristin Færøvik som 1. april starter som ny managing director i Lundin. Hun har blant annet erfaring som toppleder fra Rosenberg og det amerikanske selskapet Marathon. Fra Aker Solutions kommer konsernsjef Luis Araujo. Han har lang erfaring fra oljebransjen i Brasil og ledet selskapets Brasil-kontor før han tok over konsernsjefrollen i juli 2014. Fra National Oilwell Varco (NOV) kommer Hege Kverneland, som tidligere er kåret som en av de 50 mektigste oljekvinnene i verden. Hos NOV er hun teknologidirektør med ansvar teknologiutvikling og kunnskapsoverføring.

Tanzania – et land med muligheter
Årets konferanse tar også et blikk mot Tanzania med foredragsholder Dr. James Mataragio, ny CEO i Tanzania Petroleum Development Corporation (TPDC). Han vil gjeste scenen sammen med Øystein Michelsen fra Statoil, som er Country Manager for Tanzania hos Statoil, men som også kjenner det norske markedet bedre enn de fleste. Denne seansen vil ta for seg muligheter og utfordringer med å lykkes i et nytt og spennende marked som Tanzania.

Parallellsesjoner
Begge dageene har utfyllende parallellsesjoner der hovedtemaene er kunnskap og talent, subsea operasjoner, subsea teknologi, standardisering og big data. Første dag en kjøres tre sesjoner parallelt, mens det på andre dag to blir to sesjoner samt et arrangement for skoleelever. Det blir besøk av 800 elever fra ulike skoler i regionen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1