Tips redaksjonen
27.05.2014

Styrker satsingen innenfor FoUI

Som ledd i arbeidet med å etablere en subsea FoU HUB og for å styrke innovasjon i klyngen, har NCE Subsea etablert Fokusgruppe FoUI.

Gruppen skal rådgi NCE Subseas ledergruppe ved bruk av forprosjektmidler samt støtte etablering av større generiske teknologiprosjekter.
  Fokusgruppen skal bidra til at NCE Subsea når definerte mål innenfor satsingsområdet «Styrke innovasjon». Partnere, medlemsbedrifter og forskningsmiljø er representert i gruppen.
  Gruppen har gjennomført sine første møter og har allerede hatt prosjektsøknader til vurdering. Gjennom evaluering av søknader skal den gi anbefalinger til ledergruppen i NCE Subsea, som dermed får et bredere beslutningsgrunnlag for prosjektstøtte.
  Et annet av hovedmålene med fokusgruppen er planen om å etablere en FoU HUB for å styrke samhandling mellom FoU-institusjoner og industri. En FoU HUB skal gi bedre støtte til medlemsbedrifter som utvikler ny teknologi eller søker nye anvendelser for eksisterende produkter.
  Hovedoppgaver for fokusgruppen er å identifisere, utarbeide og prioritere større generiske teknologiprosjekter som NCE Subsea bør støtte etableringen av, gi innstilling til ledergruppen i NCE Subsea knyttet til bruk av forprosjektmidler og gi innspill til NCE Subsea fasilitator ved behov, for eksempel knyttet til etablering av FoU HUB og andre strategisk viktige satsinger knyttet til FoUI.
  NCE Subsea kan bidra med å finansiere utviklingsprosjekter med innovativ profil. Det kan være ny teknologi eller utvikle nye prosesser i bedriftene. Bedrifter som har planlagte prosjekter bør fremme søknad så tidlig som mulig. 

Kilde: Maritime & Energy

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1