Tips redaksjonen
20.01.2016

Styrker miljøvennlig bygging med EPD-er

SINTEF har utarbeidet seks nye miljødeklarasjoner (EPD) for en gipsplateprodusent som skal dokumentere platenes miljøprofil.

Miljødeklarasjoner er et viktig redskap for arkitekter, byggherrer og andre beslutningstakere i byggenæringen. Derfor investerer produsenten Knauf mye på å få utarbeidet EPD-er for sine produkter.

Økte krav til dokumentasjon
Arkitekter og byggherrer møtes stadig oftere av krav til dokumentasjon av en positiv miljøprofil i sine prosjekter. Dette gjelder alt fra bygningens samlede energiforbruk til valget av materialer, materialenes innhold av miljøbelastende stoffer og deres gjenbrukbarhet når bygningen en gang skal fjernes igjen eller renoveres.
   – Miljødeklarasjonene skaper større gjennomsiktighet for arkitekter og byggherrer når de skal vurdere våre materialer i forhold til den miljøprofilen de ønsker, sier kvalitets- og miljøsjef Carl Erik Bech i Knauf.

Dokumenterer 25 års miljøarbeid
Ønsket om å dokumentere produktenes miljøprofil med EPD-er henger ikke minst sammen med EUs byggevaredirektiv, der det legges opp til lovgivningskrav om deklarasjoner. Men for Knauf er miljødeklarasjonene et naturlig skritt på en vei som virksomheten har gått i mange år.
   – EPD-ene dokumenterer 25 års miljøarbeid hos oss og er en dokumentasjon av at våre gipsplater ikke bare er miljøvennlige på komponentsiden, men at det er tenkt miljø gjennom hele produktets livssyklus, sier Bech.
   Gipsplater fremstilles i dag hovedsakelig av gjenbruksmaterialer. Råvaren er både gjenbruksgips fra gamle gipsplater og industrigips.
   – Gjenbruksandelen er i seg selv en positiv miljøparameter. I tillegg kommer alle tiltak vi har satt i verk på fabrikken. Vi har blant annet skiftet ut maskiner, optimert driften av ovnen og forbedret ventilasjonsanlegget, og vi gjenbruker overskuddsvarme. De største energidrivere i en virksomhet som vår, er ovnen, der gipsplatene tørkes, samt kalsineringsanlegget, der gipsen varmes opp, så den kan herde igjen sammen med vann. Bare her har vi redusert gassforbruket de siste tre årene med det som tilsvarer 800 typiske eneboligers elforbruk, forteller Bech.

Kvalitetsstempel fra ECO Platform
Miljødeklarasjonene er utarbeidet av SINTEF, som har god erfaring med gipsprodukter. De har bygd opp en ekspertise som har vært viktig for Knauf. Den norske organisasjonen EPD Norge har stått for verifiseringen av miljødeklarasjonene, som også har fått kvalitetsstempel fra ECO Platform, en medlemsorganisasjon for programoperatører i Europa.
   – SINTEF har jobbet tett sammen med bedriften EPD Norge og ECO Platform for å kartlegge miljøprofilen og hele livsløpet til gipsplatene. EPD-er er et viktig redskap for arkitekter og byggherrer for å evaluere byggematerialer sier Marianne Inman ved SINTEF Byggforsk, som har utviklet EPD-ene. 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1