Tips redaksjonen
02.03.2015

Styrker markedsposisjonen med nytt logistikksystem

I Tide Bud og Transport AS i Tønsberg styrker sin markedsposisjon på Østlandsområdet. Selskapet øker omsetningen fra 2013 til 2014 med over 100 prosent. – Veksten skyldes primært innføringen av logistikksystemet UniTrans med KundeWeb og App fra Hogia Unitech Systems AS, og at vi til enhver tid er synlige og aktive ute i markedet, sier assisterende daglig leder Frode Karlsen.

Selskapet ble etablert i 2008 som enkelpersonforetak av Fredrik Voldstad. I begynnelsen av 2013 ble det omgjort til et aksjeselskap. Samme år omsatte bedriften for 4,5 millioner kroner mens omsetningen i år er forventet til å bli på 10 millioner. – Veksten skyldes primært overgangen til nytt logistikksystem og nye budbiler med løftelem, sier Karlsen.
Han er ikke i tvil: – Dette blir fremtidens distribusjonsform, mens lastebiler vil primært gå i linjetrafikk til store terminaler utenfor bykjernene.

Ledende aktør i Tønsberg
I Tønsberg er I Tide Bud og Transport blant de ledende transportselskaper innenfor sin nisje.   
   – Vi har kjøpt ni nye budbiler som vil operere på det sentrale Østlands-området fra Lillehammer i nord til Risør i sør, sier Karlsen. Han kan fortelle at det geografiske området vil fortløpende bli utvidet etter hvert som selskapet får nye kunder.

Gode logistikkrutiner
Kravet til gode logistikkrutiner er avgjørende for selskapets videre vekst. For ca. to år siden vurderte bedriften å gå til anskaffelse av nytt transportadministrativt system. De så på flere alternative løsninger. – Vi sendte ut forespørsler til 3–4 forskjellige aktører der vi stilte som krav å få utprøve løsningene. Hver leverandør hadde sine egne tilnærminger til våre utfordringer. Det gikk fra enkle til komplekse systemer som ikke var i nærheten av å dekke våre behov.

Skreddersydd løsning
Etter 3–4 måneder bestemte I Tide Bud og Transport seg for TMS-systemet UniTrans fra Hogia Unitech Systems. – De hadde en skreddersydd løsning tilpasset våre behov, sier Karlsen. – Systemet er tilpasset fremtidig vekst.

Telefonene kimte i ett sett
Før selskapet gikk til anskaffelse av nytt TMS-system, var befrakterne hos I Tide Bud og Transport nedlesset med telefonsamtaler fra tidlig morgen til sent på kveld. – All oppdragsinformasjon ble noterte ned på post it notatblokker, som i etterkant ble fulgt opp manuelt. Arbeidsprosessen var tidkrevende og bidro til mye stress. Med UniTrans har vi gått bort fra «steinalder verktøy» til bruken av et moderne datasystem.

Elektroniske ordre øker
UniTrans inneholder bl.a. ordreregistrering og flere ordretorg. – I et av torgene kommer det inn elektroniske bestillinger (edi) som våre kunder legger inn i KundeWeb eller via andre logistikksystemer. I dag skjer 60–70 prosent av ordrene elektronisk, sier Karlsen. Han regner med at mesteparten av ordreregistreringen vil skje elektronisk i løpet av få år. – Inntil da vil fortsatt flere bestillinger skje via telefon og mail.

Større kontroll
KundeWeb gjør at kunden får større kontroll med oppdragene fra A til Å. Her foretar de registrering, søker på historikk og prisinformasjon pr. oppdrag. – Dette reduserer feil og misforståelser som lett kan oppstå når vi tar imot ordrebestilling via telefon. Nå slipper vi å bli oppringt i tide og utide om oppdragsstatus, sier Karlsen. Han kan fortelle at kundene verdsetter KundeWeb-løsningen høyt. – Det øker servicegraden og kvaliteten på fremføring av gods.

Konkurransefortrinn
Den elektronisk tilnærmingen til budbilvirksomheten har økt budbilselskapets konkurransefortrinn. – Prispresset i bransjen er stort, og skal vi forbli en ledende aktør på våre fagområder, må effektiviteten i alle ledd styrkes, sier Karlsen. Han er ikke i tvil om at UniTrans har bidratt til dette.

Rettidige leveranse
For å tilfredsstille kundenes krav til rettidige leveranser har vi tatt i bruk app fra Hogia. – Den gir oss oversikt over lasteutnyttelsen på budbilene og når varene leveres kunde. Det er også mulig å følge varen fra den forlater rampa til den er fremme hos mottaker. Når kunden mottar varen, signerer han for mottatt ordre i displayet i den håndholdte terminalen. Oppdraget overføres samtidig elektronisk til vårt back-office-system, som omgående sender ut faktura. Samtidig blir informasjonen tilgjengelig i KundeWeb. Her kan kunden se på tidspunkt for levering med signatur, sier Kristiansen. – Vi kan nå konsentrere oss 100 prosent om vårt kjerneområde som er høykvalitets budbiltransport.

Optimalt samarbeid 
Samarbeidet med Hogia Unitech Systems har fungert optimalt. – Vi er fortsatt i en prosess der vi utvikler og tilpasser programmet til våre behov, sier Karlsen. Han legger til at bransjen er i kontinuerlig endring.  – Vi må være i front av utviklingen for å styrke vår markedsposisjon. UniTrans oppgraderes hele tiden med generelle og individuelle tilpasninger slik at vi kan nå våre mål.

Fremtidsplaner
I Tide Bud og Transport har fremtidsplanene klare og som de vil realisere når markedet er modent for det. En av dem er å utvide antall terminaler i Norge. Det er en ambisiøs plan, men innenfor rekkevidden i forhold til dagens forretningskonsept. – Med våre kundetilpassede logistikkløsninger har vi et dataverktøy som gjør det mulig å utvide vårt forretningskonsept fra sør til nord. Samarbeidet med Hogia Unitech Systems blir avgjørende for å nå denne målsetningen. De har løsninger som muliggjør en slik geografisk utvidelse, avslutter Karlsen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1