Tips redaksjonen
02.01.2014

Støtter bare varmepumper med energimålere

Enova vil gi forbrukerne muligheten til å sjekke hvor godt varmepumpen faktisk virker. Fra og med 1. mars 2014 vil Enova bare gi støtte til kjøp av varmepumper med energimålere.

- Undersøkelser viser at hvor godt varmepumper virker, avhenger blant annet av temperaturforhold, valgt løsning og hvor god jobb som er gjort ved installeringen. De som investerer i slike løsninger, enten det er av økonomiske årsaker eller miljøhensyn, må kunne føle seg sikre på at de faktisk får valuta for pengene, sier Helle H. Grønli, programsjef for bygg og varme i Enova.

Dokumenterer virkning
Hun håper og tror at det nye kravet vil føre til at målere blir en naturlig del av varmepumpene som tilbys kundene.
   – Gjennom det kan vi få dokumentert hvilken virkning varmepumpene faktisk har. Det er ikke bare en fordel for kundene, men også for bransjen som blir tryggere på at de gir riktig informasjon om produktene og installerer pumpen rett, mener Grønli.

Ulike krav
Enova støtter i dag luft-vann og væske-vann varmepumper både til profesjonelle aktører og private husholdninger. Hvilke type målere som kreves, vil variere mellom de ulike programmene.
   – For boligvarmepumper vil det stilles krav om både strømmåler og varmemengdemåler. Dette gjør eieren i stand til å se hvor mye energi som faktisk blir spart gjennom installasjon av varmepumpen. Samtidig gir måling av energien som går inn til og ut fra varmepumpen, eieren mulighet til å kartlegge feil som kan oppstå som følge av at pumpen tildekkes av eksempelvis snø eller løv, sier Grønli.
  
 – Installasjon av varmepumper til yrkesbygg er ofte mer komplekst. Vi vil også der stille krav om løsninger som setter brukeren i stand til å vurdere varmepumpens strømbruk og varmemengde, men vil være åpne for andre løsninger som inngår i et energioppfølgingssystem, presiserer hun. 
  
Enova forventer at leverandørene av fjern- og nærvarme allerede har gode målesystemer. Det blir derfor ikke stilt krav om målere i programmene Støtte til fjernvarme og Støtte til varmesentraler utvidet.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1