Tips redaksjonen
06.03.2014

Strømforsynte havner

– Strømbehovet på kaiene langs kysten er stort og behovet ulikt fra båt til båt. To anlegg på Austevoll er nylig rustet opp med robuste og skreddersydde løsninger.

Den maritime bransjen i Norge er aktiv året rundt, uansett vær og vind. Alt av materialer, produkter og løsninger må derfor tåle norske forhold. Dette setter enorme krav til kvalitet og funksjonalitet.
  – Sammen med El-Bjørn har vi levert og installert strømforsyningsanlegg til en ventekai for fiskeflåten, som også er operativ for offshorebransjen, og en kommunal brygge for større fartøyer. Anleggene består av en hovedsentral og flere uttaksskap som dekker et bredt behov, sier Eivind Eide, installatør og avdelingsleder i Electro Automation Austevoll AS.
  Kaisentralen Omega fra El-Bjørn er spesialtilpasset kaier og større båter. Sentralen er utviklet i samarbeid med kunder for å dekke de fleste behov for strømuttak fra 16A til 250A. Solid sjøvannsbestandig aluminium gjør løsningen robust og driftssikker, og den kan utrustes med blant annet strømmåler på offentlige kaier.
  – Kravene til disse to leveransene var å dekke et bredt tilkoblingsbehov med sterkt fokus på sikkerhet for brukerne. Kvalitet, kompetanse og erfaring var avgjørende her, og sammen med El-Bjørn dekker vi behovene og kravene på en god måte. Både vi og sluttkundene er svært fornøyde, sier Eide.
  Kaisentralen er oversiktlig for enkel drift og vedlikehold. Dette sikrer servicepersonell og sluttbruker effektiv og trygg håndtering. I tillegg er det lukkede tilkoblingspunkter som fjerner risikoen for støt.  
  – Vi har mange års erfaring og kompetanse på strømforsyning i maritime miljøer. Løsningene er tilpasset båter med egne trafoer om bord, som kobles direkte til våre kaisentraler. Med produkter utviklet sammen med sluttbrukere og leverandører får vi fram de skreddersydde løsningene, sier Roar Andersen, utviklingssjef i El-Bjørn.  
  – Strømløsninger i nær tilknytning til vann stiller store krav til oss som produsent. Den maritime bransjen er viktig for oss, og samarbeid med aktører som Electro Automation Austevoll gjør at vi kan levere riktige løsninger til ulike behov, sier Andersen.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1