Tips redaksjonen
06.02.2017

Stril Polar – første norske skip med sertifisering i henhold til Polarkoden

Polarkoden setter spesifikke krav til hvordan et fartøy skal håndtere operasjoner i polare strøk, takle is og kulde, planlegge seilaser, livredning og beredskap. Norge har nå fått sitt aller første norske fartøyet i henhold til de nye polarkravene.

Målet med IMO Polarkoden som nå trer i kraft, er å sikre en minimumsstandard på skip som skal operere i arktiske farvann og/eller Antarktis. Polarkoden er et internasjonalt regelverk som tar hensyn til de ekstreme forhold og tilleggsutfordringer som preger disse områdene. Alle SOLAS-registrerte skip som entrer polare strøk må, etter at koden trer i kraft, oppfylle Polarkodekravene og ha et gyldig Polarskipsertifikat.
   – Simon Møkster Shipping AS har i mange år hatt som strategi å operere i kalde og røffe farvann fremfor satsinger i områder som Brasil eller Australia, forteller Anne Jorunn Møkster, Administrerende direktør i Simon Møkster Shipping AS. – Når vi nå har implementert Polarkoden for M/V Stril Polar, gir dette oss muligheten til å gå inn i polare strøk vel vitende om at sikkerheten for skip, mannskap og miljø er godt ivaretatt. Som følge av det gode samarbeidet vi har hatt med DNV GL, Sjøfartsdirektoratet og vårt eget forsikringsselskap er vi svært motiverte for at flere av våre andre fartøyer også skal bli sertifisert etter
Polarkoden.
   M/V Stril Polar er i utgangspunktet bygd for operasjon i kaldt klima, noe som har gjort behovet for oppgradering for å tilfredsstille koden noe begrenset. DNV GL har fasilitert prosessen for å oppnå Polarkode-sertifiseringen for M/V Stril Polar basert på kodens krav til risikovurdering av den planlagte operasjon og en detaljert gjennomgang av alt utstyr det stilles krav til i koden.
   DNV GL sin inspeksjon av Stril Polar sammen med Sjøfartsdirektoratet i Aberdeen i november konkluderte med at skipet ikke hadde noen avvik, og at Stril Polar dermed kunne bli det første norske skipet med Polarkode-sertifisering.

Kilde: Maritimt Forum

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1