Tips redaksjonen
12.10.2017

Strategisk samarbeid mellom Frydenbø Industri og Coast Center Base

Coast Center Base AS (CCB) har tradisjonelt vært et lokomotiv innenfor riggvedlikehold, klassing og modifikasjoner. Til dette har de benyttet lokale leverandører og derved bidratt til etablering og vekst hos sine underleverandører. Nå ønsker CCB å utvide sitt tjenestespekter til også å omfatte maritime tjenester utenfor olje- og gassnæringen.

Som et ledd i dette har CCB signert en samarbeidsavtale med Frydenbø Industri for å sikre seg kapasitet og kompetanse innenfor motortjenester og elektrotekniske tjenester. Frydenbø Industri har et sterkt fotfeste innenfor maritim industri gjennom sine fire lokasjoner langs kysten, spesielt region vest med hovedkontor på Hanøytangen vil kunne bidra med kompetanse og ressurser som styrker CCB sin satsing innenfor det maritime markedet.
 
Frydenbø Industri AS
Selskapet har siden starten i 1916 levert over 83 000 dieselmotorer til det norske maritime markedet. Siden 1993 har selskapet samarbeidet med FPT, som er en av verdens største produsenter av dieselmotorer, og som leverer fulle fremdriftssystemer til mindre fartøy i det profesjonelle maritime markedet. Selskapet leverer også større fremdriftsløsninger gjennom samarbeidet med ABC og Baudouin.
   Hovedaktiviteter for selskapet i dag er service og vedlikehold samt leveranse av deler til den maritime næringen.

Coast Center Base
Coast Center Base er lokalisert på Ågotnes i Fjell kommune, 30 minutters kjøretur fra Bergen sentrum og Flesland flyplass. Selskapet har bygd opp betydelig kompetanse innenfor service- og forsyningstjenester, teknisk vedlikehold og havnedrift. Basen som omfatter totalt 900 mål, har betydelig kapasitet uten vektbegrensning og med svært gode dybdeforhold.
    CCB tilbyr service- og forsyningstjenester til petroleumsvirksomheten til havs og har nordsjøbassengets største subseamiljø med egen undervanns testbrønn. Selskapet leverer også havneterminaltjenester til tradisjonell linjefart og vedlikeholdstjenester til skip og rigger
Intensjonen med avtalen er at partene sammen skal utvikle forbedrede konkurransedyktige tjenester innenfor det voksende maritime markedet, men også sikre kompetanse og kapasitet til å betjene en olje- og gassnæring som vil trenge vedlikehold og oppgraderinger fremover.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1