Tips redaksjonen
14.08.2018

Støyproblemer i norske skoler nedsetter læringsevnen

Dessverre er bråk og støy en del av hverdagen for mange elever i landets skoler, og det går utover læringsevnen.

Flere forskningsresultater viser at det er en sammenheng mellom lav innlæring og klasserom med dårlig inneklima. 
   Et dårlig inneklima består ofte av støy, utilstrekkelig ventilasjon og dårlig belysning. Heldigvis er det en voksende forståelse hos arkitekter og skoleledere for at de fysiske omgivelser på skolene har stor innvirkning på barnas trivsel og læring. Og det er også nødvendig: forskning i hukommelsen viser at uregelmessig bakgrunnslyd på lavt til medium nivå forstyrrer korttidshukommelsen. Samtidig viser et forskningsprosjekt på folkeskoler i Spania, Holland og England at en stigning i lyd på kun 20 dB kan forsinke en 9-10-årigs lesealder med opp til åtte måneder.

Mer fokus på støyproblemer
Dette er et problem som Rockfon tar alvorlig. De produserer akustiske løsninger og er eksperter i akustikk og lydmiljø. Her mener de at norske elever skal ha bedre forutsetninger for læring og trivsel. Det er derfor nødvendig med mer fokus på støyproblemer i skolene og hvordan det iverksettes. Jonny Siig, som er produktsjef hos Rockfon, forklarer:
   - Det er mange eksempler på at forbedring av akustikken gjør en stor forskjell for støynivået i klasselokalene, slik at elevenes konsentrasjonsevne skjerpes, slik at de blir mindre trøtte. Når det bygges nye skoler skal akustikken i høyere grad prioriteres så det blir en del av helheten. Ikke minst, når man renoverer eksisterende skoler også.

70 % konsonanter høres ikke
Jonny Siigs budskap støttes av forskning. Eksempelvis viser et engelsk forskningsprosjekt at opptil 70 % av de konsonanter som læreren uttaler ikke kan høres av elevene i et klasserom med dårlig akustikk.
Arkitekten Margrete Grøn fra arkitektfirmaet Arkitema som har tegnet flere skoler kjenner også til problematikken:
   - Bevegelse og fysisk aktivitet gir et høyt støynivå, og i en barneskole er dette en selvfølge. Det kan ikke unngås. Derfor blir det gjort en ekstra innsats på skoler for å skape et godt akustisk miljø med akustikkhimlinger. Det gir mulighet for mer bevegelse uten at man går på kompromiss med den akustiske lydkvalitet.
Jonny Siig avslutter med å understreke betydningen av et godt inneklima på skoler:
   - Når problemer med støy går utover konsentrasjonen, læring og sykefravær så er det viktig å sette fokus på skolenes støyproblemer, slik at vi kan løfte elevenes innlæring og samlede trivsel.

Kilde: perfektapr.dk

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1