Tips redaksjonen
29.12.2015

Støydemping – fra offshore til landbasert industri

X-Noise AS er et selskap i konsernet Slåttland group. De leverer støydempingsprodukter og ble etablert som eget aksjeselskap i 2009 for å rendyrke sin merkevare, egenutviklede produkter og løsninger. X-Noise har levert støydemping i Norge i over 20 år til den krevende norske oljeindustrien, og nå tar selskapet med seg denne kompetansen også over til landbasert industri.

Det er en økende etterspørsel etter støydempingsløsninger. HMS kravene, som er til for å ivareta helsen til de ansatte, blir ikke lavere. Nå har selskapet utviklet støydempingsprodukter også for den landbaserte industrien. Det er den samme teknologien som benyttes innenfor oljeindustrien. X-Noise har også etablert samarbeid med leverandører, som kan supplere med støyprodukter.
   X-Noise har nå levert det første landbaserte støydempingsproduktet til legemiddelprodusenten Fresenius-Kabi i Halden. Dette selskapet tar arbeidsmiljøet på alvor og jobber med å dempe uønsket støy, både innvendig i lokalene og utvendig mot omgivelsene. Støy ødelegger ikke bare hørselen, den påvirker kroppen negativt og kan påføre hodepine, høyt blodtrykk, irritasjon, stress, dårlig konsentrasjon, søvnproblem, økt sykefravær, osv. 
   Kjetil Fosdahl i Fresenius-Kabi i Halden sier: – Tidligere måtte vi slå av to pumper, som sto inntil våre møterom og som støyet noe helt forferdelig. Etter at X-Noise kom med sin løsning, er ikke dette lenger et problem. Ikke bare har deres løsning gitt oss en mye bedre hverdag med redusert uønsket støy. Det ser jo bra ut i tillegg.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1