Meny
09.03.2016

Store gjenværende ressurser på norsk sokkel

– Vi har store gjenværende ressurser på norsk sokkel. Verden trenger mer energi og mindre utslipp. Her vil norsk olje og gass ha en rolle i tiår framover, sa olje- og energiminister Tord Lien tirsdag 19. januar på Oljeindustripolitisk seminar i Sandefjord.

I talen la olje- og energiministeren vekt på hvordan verdiskaping og aktivitet kan opprettholdes i et langsiktig perspektiv.
   – Industrien gjør en stor innsats for å tilpasse sin virksomhet endrede omgivelser. Vi må forvente at 2016 også blir et tøft år for mange ansatte i næringen ved at nye effektiviseringstiltak og bemanningsreduksjoner kommer. Samtidig har vi også store muligheter foran oss med mange felt med potensial, en rekke funn det arbeides med utbygging av samt nye, attraktive letearealer som vil bidra til verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser også i fremtiden, sa olje- og energiminister Tord Lien (FrP).

56 utvinningstillatelser
TFO-konsesjonsrundene omfatter de mest utforskede områdene på norsk sokkel.  De 56 utvinningstillatelsene fordeler seg på Nordsjøen (27), Norskehavet (24) og Barentshavet (5). 36 ulike oljeselskaper, fra de største internasjonale selskapene ned til små norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse. 22 selskaper blir tilbudt operatørskap.
   – Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk og avgjørende for den langsiktige aktiviteten på norsk sokkel. Det er svært gledelig at oljeselskapene viser så stor interesse for våre best kjente leteområder slik at jeg kan tilby tildeling i 56 utvinningstillatelser. Årets TFO-tildeling er dermed blant de største på norsk sokkel. Tildelingen vil bidra til aktivitet og sysselsetting i petroleumsindustrien etter hvert som områdene blir utviklet, sa Tord Lien.

« Tilbake

 CMS by Makeweb.no