Tips redaksjonen
03.01.2014

Storbritannia partnerland for BITKOM og CeBIT i 2014

Det tyske forbundet BITKOM og verdens største IT-arrangement, CeBIT, har utnevnt Storbritannia til offisielt partnerland i 2014. Partnerskapet mellom disse to handelsnasjonene er en demonstrasjon på europeisk styrke. Tyskland og Storbritannia er ikke bare tilholdssted for globale aktører innenfor IT-bransjen, men også aktive startup-klynger. Det stadig tettere samarbeidet landene imellom utgjør et enormt forretningspotensial for begge sider.

Etter Tyskland er Storbritannia Europas nest største marked for IT. Det ligger dermed til rette for et godt utbytte for messens utstillere – spesielt middels store utstillere vil uten for store anstrengelser kunne knytte viktige internasjonale kontakter.
   Til neste år blir verdens største IT-messe, CeBIT, startrampe for de britiske høyteknologibedriftene sine markedskampanjer. Det sendes dermed et signal om betydningen av landets forhold til Tyskland. Storbritannia er Tysklands viktigste handelspartner, og for Storbritannia er det tyske eksportmarkedet størst i Europa og nest størst i verden. Dessuten, året 2014 markerer det 300 år gamle forholdet mellom de britiske og hannoverske kongehus. Britenes CeBIT-partnerskap er altså også en feiring av et århundrelangt fellesskap.
 
  På messens åpningsdag den 10. mars stiller høyt rangerte regjeringsmedlemmer fra begge land. Også britenes statsminister David Cameron er invitert.
  
På tross av trange økonomiske rammebetingelser har omsetningen av IT og telekommunikasjon i Storbritannia hatt en moderat, men kontinuerlig vekst. Veksten har fremfor alt blitt drevet av etterspørsel etter nettbrett og smarttelefoner, så vel som økt investering i programvare og mobil infrastruktur. 
   Innenfor IT-hardware er Storbritannia blant Tysklands viktigste handelspartnere. For 2012 og første kvartal av 2013 var bare Frankrike viktigere. Fra januar til mars 2013 ble varer til en verdi av 615 millioner euro eksportert fra Tyskland til Storbritannia. Samtidig importerte Tyskland for 283 millioner euro fra Storbritannia, hvilket betyr at Tyskland rangeres som den åttende største importøren av slike varer fra Storbritannia.

Viser frem globale markedsaktører og start-ups
Mandag 25. november 2013 underskrev Niedersachsens næringsminister Olaf Lies og den britiske handelsministeren Lord Green den offisielle partnerskapskontrakten mellom CeBIT 2014 og Storbritannia. Lord Green er meget fornøyd med Storbritannias rolle i CeBIT 2014: – Det gleder meg at Storbritannia er CeBIT 2014 sitt partnerland. Med den største messen på flere å, er dette en utmerket mulighet til å fremvise hele spekteret av handels- og investeringsmuligheter som britiske bedrifter kan tilby. CeBIT er en glimrende og verdensomfattende plattform og passer dermed perfekt for de innovative britiske bedriftene av alle størrelser som presenterer seg under mottoet ”Technology is GREAT Britain”.
   Antallet britiske utstillere vil i 2014 stige kraftig sammenlignet med tidligere år. Det forventes hele 150 britiske utstillere, tre ganger så mange som i 2013. De britiske bedriftene sorterer under temaene smart cities, datavitenskap, e-helse, M2M, internettsikkerhet og digitale medier.

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1