Tips redaksjonen
20.10.2015

Stor satsing på EPD-dokumentasjon

Norsk Byggtjeneste AS lanserer ny funksjonalitet innenfor sin satsing på produktdokumentasjon.

Norsk Byggtjeneste AS eier og forvalter Norsk Byggevarebase (NOBB). Gjennom Norsk Byggevarebase er det nå gjennomført et storstilt arbeid med å koble samtlige EPD-dokumenter (Environmental Product Declaration) til konkrete produkter fra leverandørene i NOBB.

EPD-Norge
EPD-Norge er Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner som ble etablert av Næringslivets Hovedorganisasjon og Byggenæringens Landsforening i 2002.
   – Vi har i samarbeid med leverandørene i NOBB som har en godkjent EPD, gjennomført en identifikasjon av produktene, sier Ole Gunnar Honningsøy, som er leder av Norsk Byggevarebase. En EPD kan omfatte mange unike produkter fra en leverandør, og det er veldig kompetansekrevende å få gjennomført denne sammenstillingen. Men nå er arbeidet gjennomført, og gjennom NOBB vil informasjonen nå ut til alle de som bruker informasjonen, fortsetter Honningsøy.

Informasjonslogistikk
På denne måten vil også leverandørene få hjelp til å drifte og forvalte dokumentasjonsinnholdet. Det er daglig endringer i produktinnholdet i NOBB som automatisk oppdaterer informasjonsbrukerne. Produkter tas ut av produksjon, og produkter kommer inn. Disse endringene er det veldig viktig å holde oppdatert. Denne kvalitetssikringen er unik og gjør at informasjonen til enhver tid er oppdatert.

Byggevareindustrien
Øyvind Skarholt i Byggevareindustriens Forening er svært positiv til at NOBB nå gjør denne jobben og kobler EPD'en til det enkelte produkt på varelinjenivå. Norsk byggevareindustri har sammen med en samlet europeisk byggevareindustri i mange år arbeidet med å fremme EPD som den bærende dokumentasjonen på et produkts miljøegenskaper. At markedet nå får tilgang til EPD'en på produktnivå, er et stort skritt i riktig retning, og ved at det er eierne av EPD'en (vareeierne) som vedlikeholder dette, sikres god kvalitet på data og tydelige ansvarsforhold.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1