Tips redaksjonen
29.09.2016

Stor milepæl for IKM Subsea

IKM Subsea er tildelt en servicekontrakt for ROV- og subseatjenester på Visund og Snorre B for Statoil.

Kontrakten har en varighet av ti år med en kontraktsverdi på rundt 0,75 milliarder kroner. Kontrakten kan forlenges med inntil 15 år.
   IKM Subsea opplyser at kontrakten representerer en særdeles viktig milepæl for selskapet og en bekreftelse på at selskapet er en kvalifisert teknologileverandør. Kontrakten forventer å ha operasjonelle utfordringer så vel som teknologiske nyvinninger.

RROV-konsept
For første gang i historien har Statoil og IKM gått sammen om å utvikle et såkalt RROV-konsept (RROV=Residential ROV). En RROV er et ROV-fartøy som er permanent installert på havbunnen, og som blir fjernoperert fra land. IKM Subsea mener at denne teknologien vil være en trendsetter for fremtidige ROV-kontrakter og vil kunne lede til både operasjonelle og kostbesparende fordeler for operatørselskapet sammenlignet med eksisterende ROV-konsepter.
   Kontrakten med Statoil vil involvere bruk av eksisterende IKM Merlin ROV-teknologi i kombinasjon med ny RROV-teknologi, som blir utviklet gjennom denne kontrakten.
   Bemanningen av ROV-systemene vil bli annerledes enn i dag. Det vil bli en tradisjonell offshore ROV-bemanning i samarbeid med landbaserte ROV-operatører som arbeider fra et operatørsenter utviklet av IKM.

Lønn for hardt arbeid
– IKM Subsea er stolt av å ha mottatt denne kontrakten og anerkjennelsen fra Statoil i et ellers meget anstrengt marked. Det viser at hardt arbeid og hengivenhet til oppgavene betaler seg til slutt. Vi er meget glade for å kunne gå sammen med Statoil og presentere ny revolusjonerende ROV-teknologi som gir potensial for betydelige kostbesparelser for våre kunder, sier leder for forretningsutvikling hos IKM Subsea, Hans Fjellanger.

Milepæl
– Denne kontrakten representerer en betydelig milepæl for selskapet IKM Subsea. Vi forventer at kontrakten og den tilhørende teknologien skal føre til et sceneskifte innenfor markedssegmentet for ROV-tjenester. Det er verdt å merke seg at det er selskapet IKM Subsea som er valgt til å utvikle denne teknologien. Vår evne og drive til å utvikle og presentere alternative teknologi som gir kostnadsreduksjoner, sikrer vår markedsposisjon og fremtidige inntekter og resulterer i sikre arbeidsplasser for våre ansatte, uttaler daglig leder i IKM Subsea, Ben Pollard.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1