Tips redaksjonen
04.02.2019

Stor interesse for elektrifiseringen av maritim sektor

Det var meget stor interesse da Zero inviterte til seminaret “Hvordan elektrifisere maritim sektor?”, som ble avholdt i Bergen mandag 15. oktober.

Rundt 200 påmeldte fra kraftbransjen, rederier, verft, offentlige innkjøpere, fylkeskommuner, politikere, presse m.fl. var samlet for å diskutere hvordan vi skal klare å bygge ut landstrøm og nødvendig nett langs kysten vår.

Lading til kai
Veksten i antall elferger er et eksempel på et grønt skifte som har kommet langt. På dette stadiet er det en del praktiske utfordringer som må løses, og vi må finne gode løsninger. Elferger har vokst fra en enkelt ferge som kom i drift i 2015, til at mellom 60¬–80 elferger vil være i drift før 2022 (i Norge er det ca 200 ferger i drift totalt). Alle disse må kunne lade til kai. Dermed har det oppstått et behov for å finne gode tekniske løsninger lokalt, og avklare regulatoriske og eiermessige forhold rundt ladeanlegg og nett i havnene.
   Dette betyr at fylkeskommuner, fergeselskaper, havneeiere og kraftbransjen må finne ut hvem som skal drifte og eie hvilke deler av ladeanleggene. Kraftselskapene på sin side er også opptatt av hvordan de får betalt for rask lading på høy effekt, typisk mens en bilferge ligger til kai i 15 minutter. I tillegg er det mange steder ikke tilstrekkelig effekt tilgjengelig for rask lading, slik at ladeanlegget kanskje må bygges ut med batteri.

En utslippsfri gladnyhet!

Alt dette ønsker ZERO å bidra til å løse. Vi inviterte dem som har mest erfaring med å drifte slike anlegg til å dele sine erfaringer med andre som står for tur til å ta i bruk elektriske ferger, og initierte et eget møte under lunsjen for å diskutere dette helt konkret. Vi utfordret vi Statens Vegvesen og NVE på hvordan de skal bidra til å finne og realisere gode løsninger. Og vi utfordret politikerne, både på fylkesplan, Storting, og regjering til å bidra med sitt.
   Politisk rådgiver Astrid Knutsen Hårstad (V) sa i sin innledning at de på nyåret skal legge frem en handlingsplan for grønn skipsfart, og tok med seg mange innspill fra politikerpanelet og salen forøvrig.
   En god, utslippsfri nyhet fikk vi også: Havila varslet at Kystruteskipene de bygger får rekordstore batteripakker, som skal være klare allerede i 2021! Med batteriene skal de kunne seile inntil 10 timer utslippsfritt. Da forserer de Stortingets krav om utslippsfri seiling i verdensarvfjordene våre fra 2026. De klargjør også skipene for hydrogen, slik at skipene om noen år forhåpentlig kan seile enda lenger strekninger, kanskje hele veien, uten utslipp.
   Presentasjonene fra seminaret legges fortløpende ut på: https://zero.no/stor-interesse-for-elektrifiseringen-av-maritim-sektor/

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1