Tips redaksjonen
11.08.2016

Statsbygg markerte grunnsten med larver og frimerker

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale la mandag 9. mai ned grunnstenen for veterinærbygget på Campus Ås. Den inneholdt blant annet en fransk larve på glass.

Feiringen markerte to viktige milepæler for byggeprosjektet Campus Ås: den fredede Urbygningen fra år 1901 ble nemlig også offisielt åpnet under samme arrangement.
Grunnstensskrinet som ble lagt ned, er en tidskapsel fra året 2016. Det inneholdt, i tillegg til larven fransk hjerteorm og informasjon om denne, tegninger av bygget, profileringsartikler fra de involverte institusjonene, årets mynter og frimerker samt invitasjonen til arrangementet.

Teknisk krevende bygg
Veterinærbygget kommer som et resultat av at veterinær- og dyrepleierutdanningen ble en del av NMBU 1. januar 2014 og skal flytte fra Adamstuen i Oslo.
   Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen la i sin tale la blant annet vekt på at dette er et av de mest teknisk avanserte bygg Statsbygg noen gang har hatt ansvar for.
   Hele 40 000 kvadratmeter av bygget er laboratorier, dyreklinikker og teknikk. Bygget er også unikt i den forstand at det skal håndteres både friske og syke dyr innenfor samme bygningskropp, noe om setter store krav til smittevern.

Urbygningen
Den fredede Urbygningen fremstår i dag omtrent slik den så ut ved ferdigstillelsen i 1901, men har fått en svært høyere teknisk standard, og tilfredsstiller nå moderne krav til både tilgjengelighet og inneklima.
   Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, rektor Mari Sundli Tveit, riksantikvar Jørn Holme, statssekretær Bård Folke Fredriksen, ordfører i Ås Ola Nordal og Statsbyggs administrerende direktør Harald V. Nikolaisen var alle svært begeistret over resultatet av den omfattende restaureringen av Urbygningen.
   Rehabiliteringen har tatt over to år og har budt på utfordringer da det underveis ble avdekket at bygget var i dårligere forfatning enn forventet, men dette var glemt nå.
   Rommene har i stor grad fått tilbake den opprinnelige utformingen, men undervisningsrommene er blitt funksjonelle med moderne AV-utstyr, diskret belysning og også støydempende plater på veggene. I noen av rommene er det også lagt til rette for fjernundervisning, slik at studenter andre steder i inn- og utland kan følge undervisningen direkte på sine PC’er.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1