Tips redaksjonen
15.03.2017

Statnett snart halvveis i utbyggingen

Statnett har kommet nesten halvveis i den storstilte oppgraderingen av hovedstrømnettet i Norge. Til sammen skal det investeres 50-70 milliarder kroner.

– For å sikre trygg strømforsyning over hele landet og legge til rette for fornybar strømproduksjon og nytt strømforbruk er vi nå inne i en periode med stor utbyggingsaktivitet, sier Elisabeth Vike Vardheim, konserndirektør for bygg og anlegg i Statnett.
   Statnett kaller det tidenes investeringsløft i det norske strømnettet.
   Siden 2012 har Statnett bygd drøyt 700 kilometer ny kraftledning, 20 nye transformatorstasjoner og fornyet 41 stasjoner.
   – De neste årene står drøyt 800 nye km for tur. I tillegg planlegger vi bygging av 32 nye transformatorstasjoner, og 51 stasjoner planlegges fornyet. Bare i 2016 har Statnett bygd 160 kilometer med nye ledninger og modernisert 16 av våre eksisterende transformatorstasjoner, sier Vardheim.

Aldri helt ferdig
– Vi nærmer oss nå det vi regner med vil være det høyeste nivået i årlig utbygging, men først i 2019–2020 vil vi komme opp på toppnivået, sier konserndirektør Vardheim. Etter at toppen er nådd i 2020, vil utbyggingshastigheten flate ut og peke nedover. Men ferdig blir man aldri.
   – Vi skal ikke på noen måte ned på null igjen. Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi tror ikke lenger at vi noen gang blir ferdig med å bygge nytt og fornye strømnettet, sier Vardheim.
   – Vi har et aldrende nett som vi på sikt må gjøre noe med. Med implementeringen av EUs tredje elmarkedspakke er vi lovpålagt å ta over sentralnett som i dag eies av andre nettselskaper enn Statnett. Dette betyr at vi også fremover ser investeringsbehov, men ikke i samme størrelsesorden som det vi skal gjennomføre mot 2020, sier hun.
   Det landsdekkende sentralnettet er ryggraden i det norske ledningsnettet. Sentralnettet består i dag av 11 000 kilometer kraftledninger, over 1200 kilometer sjøkabler og 150 transformator- og koblingsstasjoner.

«Halve Norge» sikret en god strømforsyning
– Vårt største utbyggingsprosjekt, en ny 420 kV-ledning mellom Ørskog og Sogndal, ble satt i drift i løpet av desember 2016. Med denne 30 mil lange kraftledningen har vi fått en sterk strømforbindelse mellom Vestlandet og Midt-Norge, som trygger strømforsyningen i    Midt-Norge og legger til rette for fornybarutbyggingen i Sogn og Fjordane, sier konserndirektøren.
   Et annet stort prosjekt, ny 420 kV-ledning mellom Ofoten og Balsfjord, bygges for å bedre strømforsyningen til den nordligste delen av landet. Prosjektet er nå over 80 prosent ferdigstilt, og godt over halvparten av denne ledningen ble satt i drift sist høst. Hele ledningen vil settes i drift i løpet av 2017.
   – Når også Ofoten-Balsfjord settes i drift, betyr det at vi har forbedret strømforsyningen til Midt-Norge og Nord-Norge, sier konserndirektør Elisabeth Vike Vardheim i Statnett.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1