Tips redaksjonen
16.12.2015

Statnett halverer strømtapet

Ved å oppgradere 150 mil norske kraftledninger til å tåle høyere spenning, halverer Statnett strømtapet underveis.

Mer av energien kommer dermed fram til strømkundene.
   – Ved å oppgradere en ledning fra 300 kV til 420 kV spenning reduseres energitapet underveis dramatisk. For hver meter oppgradert ledning kan vi redusere energitapet tilsvarende en gammeldags 40 watts lyspære, sier avdelingsleder Magne Maurset i Statnett.   
   For en ti mils ledning vil dette utgjøre strømforbuket til et par tusen husstander.
Statnett har i dag rundt 150 mil kraftledninger der en slik spenningsoppgradering kan gjøres relativt enkelt, og uten å måtte bygge nye kraftmaster.
   – Mange steder kan vi bruke de eksisterende kraftmastene og henge på flere isolatorskåler slik at ledningen tåler økt spenning. I tillegg må det gjøres noen tiltak i transformatorstasjonene, sier Maurset.

Fornybar energi
Bakgrunnen for den storstilte spenningsoppgraderingen er at det er behov for å styrke overføringskapasiteten i det norske nettet, ikke minst på grunn av den store satsingen på fornybar energi både i Europa og her i Norge.
   – Den fornybare kraften produseres når det er vind, når det er vann i elva, og når det er sol. Det samsvarer ikke nødvendigvis med når behovet for strøm er størst. Det krever derfor at vi styrker overføringskapasiteten både innad i Norge og over landegrensene, sier Maurset.
I tillegg må kraftnettet dimensjoneres for å ta hånd om toppene i strømforbruket.
   – Nettet må tåle en kald vinterdag når både husholdninger, industri og annet næringsliv har høyt strømforbruk samtidig. Vi må også dimensjonere nettet slik at det kan oppstå feil uten at strømmen blir borte hos folk, sier Maurset.
   Spenningsoppgradering koster bare ti prosent av hva det koster å bygge ny kraftledning.
   – Dette er den mest effektive, mest miljøvennlige og rimeligste måten å skaffe oss økt overføringskapasitet på, sier Maurset.

Mindre strømtap
Ved en slik oppgradering kan overføringskapasiteten økes med inntil 100 prosent. Samtidig halveres også energitapet, gitt at det overføres samme energimengde.
   – Noe av kraften som blir produsert, vil alltid forsvinne underveis som varmetap i ledninger og transformatorer. Ved å oppgradere reduserer vi altså dette tapet til halvparten, sier Magne Maurset i Statnett.
   Statnett er allerede godt i gang med spenningsoppgradering på Sørlandet og Østlandet. På Vestlandet er en del gjort, og nå er det Midt-Norge som står for tur.

Kilde: Newswire

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1