Tips redaksjonen
14.04.2018

Standard elbilladesystem med vekstmuligheter

 

For mange borettslag/sameier er investeringen i nytt elbilladesystem en viktig beslutning. Parkeringssameiet valgte et standard system fra Mr. Elektro med en justerbar effektstørrelse på opptil 11 kW pr ladeuttak. – Kvalitet og pris var avgjørende for valg av ladere, sier daglig leder og installatør Jonny Holen i Mr. Elektro. – I motsetning til et intelligent og skybasert system, skjer avlesningen manuelt og avregnes periodisk av sameiet, påpeker han.

Jonny Holen peker på et fordelingsskap til billadere.

Økende behov for elbilladere
Behovet for parkeringsplasser med elbilladere i Ekebergveien Boligsameie var økende fordi mange beboere hadde kjøpt elbiler. Sommeren 2017 valgte derfor Sæter Torg Bilsameie et elbilladekonsept fra Mr. Elektro. Monteringsarbeidet startet sommeren 2017. På forhånd ble det innhentet opplysninger fra flere installatører men kunden valgte Mr. Elektro ut fra løsningskonsept og lang erfaring med montasje av elbilladeanlegg. Fordelens er at installatøren har seksjonert elbillading som et eget forretningsområde. Billaderne ble levert med både 11kW og 7,4 kW kapasitet. Installasjonsoppdraget ble utført raskt og effektivt og installatøren har flere prosjekter med denne kunden.

Kort monteringstid
Ladekonseptet består av hovedsikring, målere og ladebokser desentralisert i garasjeanlegget. – Det er lagt opp strømtilførsel fra sentralt skap med distribusjon til hver enkelt ladestasjon. Laderen har en egen sikring og strømmåler, sier Holen, som kan forelle at dette er en løsning Mr. Elektro og sameiet valgte sammen. – Det er viktig å ha et nært forhold til kunden fra forprosjektering til montering og vedlikehold. I dette tilfellet er det valgt ett enkelt system, men det finnes også andre systemer som er intelligente og progressive som under visse omstendigheter er å anbefale, sier Holen.

Abonnementsbasert ladesystem
Dette er et abonnementsbasert ladesystem. Parkeringssameiet avleser målerne og inngår kontrakt med hver enkelt leietager som faktureres for faktisk strømforbruk. Hver abonnent får tilgang til en egen nøkkel som brukes til egen lader. Laderne er enkle å bruke og med få feilkilder.

Billigere og funksjonelt ladesystem
Jonny Holen i Mr. Elektro kan fortelle at dette er billigere enn et intelligent system. – Et last- og progressivt system koster mer, og passer i anlegg som har mange ladeuttak eller begrenset strømtilførsel. Vi har levert flere slike anlegg til boligsameier, borettslag og private aktører på Østlandsområdet med stor suksess. I Ekebergveien 228 Parkeringssameie var det tilstrekkelig med strømkapasitet slik at det ikke var behov for å gå til anskaffelse av et mer avansert system. I dette anlegget er det enkelt å hekte på nye ladere. Her er det kun tatt ut en liten del av reservekapasiteten slik at det er mye å gå på i forbindelse med fremtidig utvidelse av anlegget. I overskuelig fremtid vil elbilladerne dekke brukernes behov. Ladesystemet er fremtidsrettet, tåler høy last og er enkelt å administrere for brukeren.

Intelligente og skalerbare ladesystem
Mr. Elektro satser også på intelligente og skalerbare ladesystem for elbiler hvor det bl.a. er mulig å lade flere elbiler på en større sikring. – Dermed kan man hente ut mere riktig effekt av anlegget, samt at man slipper store oppgraderinger i elanlegget. Her foregår all kommunikasjon fra smartladeren via en skytjeneste slik at boligsameiet får oversikt over effektforbruket i garasjen og strømforbruk via smarttelefon eller datamaskin, sier Holen. Han legger til at installatøren samarbeider med de fleste leverandører av intelligente ladesystem. – Det gjør oss i stand til å levere anlegg tilpasset kundenes behov.

Økt behov for ladekapasitet
Salget av elbiler går så det suser i Norge og på verdensbasis er vi i tet i bruk av slike kjøretøyer. Behovet for tilstrekkelig ladekapasitet både i garasjer og utendørs eksploderer. Her skal Mr. Elektro og andre aktører bidra til å dekke den økende etterspørselen over hele Norge. – Vi har dyktige medarbeidere som har tilegnet seg god kompetanse på dette fagfeltet, sier Holen. – Til nå har vi levert flere store ladeanlegg over hele Østlandet. Vi er godt posisjonert for å utvide vårt geografiske nedslagsfelt. For 2018 vil vår elbilsatsning utgjøre over 50 prosent av omsetningen. I fremtiden tror jeg vi får differensierte strømpriser hvor f.eks. strøm blir dyrere på dagtid og billigere på kveldstid. Da er det viktig å ha en løsning som dekker forbrukernes behov, påpeker han.

Standard ladesystem
Proxll AS og Intelligent Solutions er leverandører av elbilladerne til Ekebergveien 228 Parkeringssameie. Dette er et standard elbilladesystem som Mr. Elektro har tilbudt kunden. Det har en fornuftig pris og god funksjonalitet med justerbar effekt. Fordelen med laderne er at de har varmeelementer som fjerner kondens og gjør at støpselet ikke fryser fast. Proxll og Intelligent Solutions har et godt samarbeid med Mr. Elektro, i flere ladeprosjekter, som de ønsker å videreføre også i fremtiden.

Vokser i takt med markedets behov
Mr. Elektro er en svak- og sterkstrøminstallatør. Selskapet ble etablert i 2011 og har en sterk vekst innen tradisjonell elektroinstallasjon og billading. – Vi er godkjent av DSB, Nkom (post- og teletilsynet), er sentralt godkjent og har fagkompetanse innen termografering, elkontroll, landbruk, EMC, fiberinstallasjoner og solceller. Våre montører kan sitt fag, noe som gjør oss i stand til å levere riktige og feilfrie installasjoner, avslutter Holen.

 

 

 

 

 

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1