Tips redaksjonen
27.05.2014

Stadt samarbeider med Kongsberg

Stadt har inngått kontrakt om leveranser av diesel-lektrisk fremdriftsløsning til fire AHTS-fartøyer som skal bygges av Nam Cheong-konsernet. Som del av systemet fra Stadt skal Kongsberg levere kraftsystemer.

Stadt skal levere sin STASCHO No-Loss dieselelektriske fremdriftsløsning til fire nybygg ved den malaysiske verftsgruppen. Som del av den integrerte fremdriftsløsningen skal Kongsberg levere alle hovedtavlene for 690 V og 230 V, krafttransformatorer, og Power Management System som skal knyttes opp mot Kongsberg sine øvrige leveranser til skipene, som er dynamisk posisjonering, K-Chief Alarm og overvåkningssystem.
  Sluttkunden får dermed et tett integrert og samkjørt system som er designet med tanke på stor driftssikkerhet og redundans.
  Stadt og Kongsberg vil supportere leveransene via sine respektive servicesentre og fabrikker både i Norge og internasjonalt. 

Kilde: Maritime & Energy

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1