Tips redaksjonen
30.01.2016

Spenstig kraftsats i Vikersundbakken

Mens verdenseliten jakter verdensrekord i Vikersundbakken 12. februar, samles næringslivet til en spenstig konferanse om fornybar energi.

Hovedfokus er oppgradering og mer effektiv utnyttelse av eksisterende vannkraftverk. Ideen om kraftsatsen er bare få uker gammel, men arrangørene har allerede fått med seg mange solide støttespillere, blant andre finansminister Siv Jensen. Det er ventet minst 500 deltagere.
   – Nå må entreprenørbransjen og aktører innenfor fornybar energi bygge bro til en oljebransje og leverandørindustrien som har tøffe tider, sier veibaron og storentreprenør Albert Kr. Hæhre. Sammen med gründeren bak industrieventyret TESS, Erik Jølberg, og verdenscuparrangørene i skiflyging i Vikersund tar de nå initiativ til en real kraftsats i Vikersundbakken.
   – På nærings- og klimakonferansen skal vi bringe partene sammen med mål om å finne nye og fornybare løsninger, sier Jølberg. Han forteller at programmet nå fylles opp av aktuelle foredragsholdere og deltakere, – Finansminister Siv Jensen kommer. Det gjør også professor Torger Reve og sportssjef Clas Brede Bråthen sammen med flere ledere for aktuelle bedrifter og organisasjoner, opplyser han.

Offentlig-privat samarbeid
Initiativtakerne Hæhre, TESS og LOC Vikersund har fått med seg SpareBank1 Modum, Modum kommune og Buskerud Fylkeskommune som arrangører av nærings- og klimakonferansen. Bakteppet er tøffe tider i oljebransjen og behovet for innovasjon, tilpasset teknologi og fagfolk over på nye arenaer, nye arbeidsplasser og møteplasser for utvikling. Om konferansen sier Erik Jølberg og Albert Kr. Hæhre, – Det blir en møteplass for samtaler om løsninger for hvordan ledige hender fra oljebransjen kan skape nye prosjekter innenfor fornybar energi, spesielt innen vannkraft. Og sist, men ikke minst, følge opp innspillene fra klimakonferansen i Paris om 40 prosent reduksjon i utslippene gjennom energieffektivisering.

Startskudd midt i bakken
Startskuddet for nærings- og klimakonferansen avfyres i et gedigent partytelt på arenaen i verdensrekordbakken, midt i et miljø med innovasjon, gjennomføringskraft og dristige skihoppere.
   Der samles næringsliv, politikere, offentlige ledere og et utvalg fagfolk til tankespinn og myldring om kompetanseoverføring og kostnadseffektiv utnyttelse av fornybar energi. Samtidig kan diskusjonen gå om barrierer som må fjernes og rammebetingelser som må endres for å komme raskere inn i en grønnere framtid.

Ny næringsklynge og verdensrekord?
Nærings- og klimakonferansen har også oppstart av ny næringsklynge og verdensrekordforsøk på menyen. Lokalt næringsliv, entreprenører, kommuner, fylkeskommuner, sentrale myndigheter og medlemmer av Norges største næringsklynge, Subsea Valley, eiere av Embretsfoss, ingeniører og andre med verkstedkompetanse er spesielt invitert.

Utnytter bare 60 prosent av vannkraften
– Beregninger viser at Norge bare utnytter ca. 60 prosent av vannkraftressursene. NVE har tidligere fastslått at det er et enormt potensial for effektsøkning i vannkraften. Den nye klimaavtalen vil forsterke muligheten til enda bedre utnyttelse gjennom endring av rammebetingelser. Med nye utfordringer kan vannkraftbransjen hente mye kompetanse og erfaring fra oljebransjen som stadig finner løsninger som henter en større andel olje og gass opp fra reservoarene, sier teknisk direktør Ansgar Karlsen i TESS.

55 prosent mer kraft
– For kraftbransjen har myndighetene allerede gitt klarsignal for damløfting, og det er en selvfølge at rørgater og gamle turbiner helt tilbake fra 1970-tallet må oppgraderes. Nano-belagte og glattere rørgater samt hevede innløpsdammer vil bety minst 3–4 prosent ekstra kraft ut på nettet understreker teknisk direktør Ansgar Karlsen i TESS. Han blir supplert av daglig leder Erik Jølberg i TESS, som har visjoner om å bruke vannet enda flere ganger. Andre fagfolk tror på opptil 7–8 prosent ekstra, og en nylig oppgradering av Embretsfoss førte til 55 prosent mer kraft.

Lokalt energisenter
– Å kunne gjøre Buskerud og Østlandet til Norges nye klimasenter, er også tanker som initiativtakerne har med seg og viser til Modum kommune som allerede er godt i gang med planlegging av energilinje ved Rosthaug videregående skole i Åmot. Overhaling, modernisering og rehabilitering av småkraftverk kan gi nye arbeidsplasser midt i Kraft-Norge. Velinformerte kilder opplyser at for eksempel Statkraft planlegger å bruke én milliard bare på oppgradering av Norekraftverkene, opplyser initiativtagerne bak nærings- og klimakonferansen i Vikersundbakken 12. februar, Erik Jølberg OECDs utviklingskomite (DAC) og Albert Kr. Hæhre.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1