Tips redaksjonen
20.07.2015

Sparer millioner for byggherre

Ved å være helt nede på 0,35 utskiftninger i timen har A Bygg potensielt spart byggherren Ferd for flere hundre tusen kroner i strømutgifter de kommende årene, og i løpet av livsløpet til bygget kan det være snakk om millioner.

– Ved å bruke SINTEF sin metode for utregning av strømforbruk per kvadratmeter i året ligger vi her på en besparelse, teoretisk, på mellom 5 og 7 watt per kvadratmeter i forhold til et utvekslingstall på 1,5. Bygget er på 9300 kvadratmeter, så vi snakker om ca. 55 000 kilowattimer i året spart, sier daglig leder i IrPa Per Magne Helseth.
   Hovedfunksjonene i bygget er produktutvikling, lager-, logistikk-, kontor- og produksjonsfunksjoner samt et opplevelsessenter. Opplevelsessenteret blir en kombinasjon av museum, smøresenter og salgsarealer.
   Det er ofte vrient å få god tetthet på kombinasjonsbygg da det er elementer som porter, søppelsjakter og annet teknisk utstyr som perforerer klimaskallet og bygningskroppen. Det er også slik at disse byggene er svært viktige å få tette. Da det på én side av bygget er produksjon og fabrikk vegg i vegg med kontorer og andre fasiliteter. – Ved å benytte oss av IrPaog deres Venturigo-utstyr har vi kunnet gjennomføre test på hele klimaskjermen, nesten uten forstyrrelse på produksjonen av bygget. Det er kritisk nå i sluttfasen at vi får alle bitene på plass og ikke settes tilbake tidsmessing, sier Erik Vangen, Anleggsleder på bygget.

Besparelse på 45–65 000 kilowattimer
–Ved å gå fra 1,5 luftutskiftninger til 0,35 kan man spare flere kilowattimer per kvadratmeter i året. Beroende på andre faktorer snakker vi her om mellom 5 og 7 watt per kvadratmeter per år i rene oppvarmingsutgifter. Ved enkle beregninger kan vi spare mellom 45 og 65 000 kilowattimer per år for denne typen bygg ved 0,35 utskiftninger mot et tall på 1,5 utskiftninger. Utettheter i bygningskroppen vil også øke størrelsen på luftmengden som skal forflyttes, varmeveksles og deretter føres ut. Dette vil øke ventilasjonssystemets energibehov. Dersom bygget er så utett at det oppleves trekk, blir dette som oftest kompensert ved å skru opp temperaturen. En heving på 2 °C vil føre til at energiforbruket til oppvarming øker med ytterligere ca. 10 prosent. Med andre ord vil et ventilasjonsanlegg bruke mer elektrisitet i et bygg med utettheter enn i et bygg med høy lufttetthet. Dette vil komme på toppen av den besparelsen som tettheten gir i beregningene, sier Per Magne Helseth. Daglig leder i IrPa.
   Tettheten vil gi byggherre Ferd bedre totaløkonomi for byggets levetid. Ikke bare i rene utgifter spart til oppvarming, men også at bygget teknisk sett kan få lengre levetid. Det vil ha stor betydning for byggherre og leietakere for bygget. – Energi og miljø er på alles lepper om dagen, og ved å kunne teste store bygg enklere og raskere enn tidligere kan vi tilby en tjeneste som gagner alle, avslutter Helseth.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1