Tips redaksjonen
25.09.2014

Sparer millionbeløp på Log:nett

Norske Mapei, som er kjent for sine byggkjemiske produkter, mener det ikke er usannsynlig å nå milliardomsetning i 2020. En viktig vekstfaktor er bruken av Microsoft Dynamics AX 2012 og det elektroniske ordresystemet Log:nett fra Transportnett. – Overgangen fra manuell til elektronisk ordrehåndtering har spart oss for millionbeløp, sier logistikkleder Lene Hammeren i selskapet.

Hovedkontoret til Mapei ligger på Sagstua i Nord-Odal kommune. For en del langt fra allfarvei. Men i følge ledelsen har den geografiske beliggenheten klare fordeler for selskapet. – Vi har nærhet til hele Østlandsområdet og god tilgang på lokal arbeidskraft. Det er ikke uten grunn at vi er kommunens viktigste bedrift, sier Hammeren.  

Nordens største
– Vi er Nordens største leverandør av byggkjemiske produkter. I fjor omsatte vi for 540 millioner kroner. Innen 2016 skal vi øke den til 750 millioner, og i 2020 er det ikke usannsynlig med milliardomsetning. Vi er en sunn bedrift med gode resultater. All vekst skjer organisk, og vi har en offensiv markedsstrategi, sier Hammeren. Hun legger til at hovedkontoret for Norden er på Sagstua med avdelingskontorer i Stockholm og Helsinki. – Vi etablerer nå virksomhet i Danmark for å styrke tilhørigheten der. Vårt hovedlager er i Nord-Odal i tillegg til servicelager i Rogaland, Kristinehamn og 3. parts lager i Danmark. Lageret på Sagstua har 6000 pallplasser.  

Milliardkonsern
Mapei-konsernet omsatte i 2012 for 2,1 milliarder euro og har hovedkontor i Milano. På verdensbasis har konsernet mer enn 55 000 kunder, hvorav 2300 er i Norge og Sverige. Det omfatter alt fra faghandel til entreprenører. 7000 medarbeidere arbeider i konsernet, hvorav 200 i Norge. – Vi har en lojal arbeidskraft, og vi bidrar aktivt med å rekruttere medarbeidere til vårt forskningsmiljø fra lokale skoler, forteller Hammeren.   

Miljøbevisst bedrift
Mapei har et utviklings- og forskningssenter på Sagstua som tilpasser produktene til nordisk klima. – Produktspesialisering, internasjonalisering, forskning og utvikling er grunnlaget for videre vekst. Det samme er tilfellet for vår bevisste miljøsatsing. Mer enn 150 Mapei produkter er Green Innovation-merket. På transportsiden stiller vi også strenge krav til miljøriktige produkter og løsninger. Våre transportører må bl.a. forholde seg til vårt miljøregnskap. Våre produkter er inndelt etter åtte forretningsområder og selges til faghandel, forhandlernett og entreprenører.  

Gigantprosjekt
Mapei gikk til anskaffelse av forretningssystemet Microsoft Dynamics AX i 2012. I konsernsammenheng var det et gigantprosjekt. Italienerne ønsket at alle datterselskaper skulle gå over på samme plattform. I denne prosessen ble norske Mapei valgt som pilot i uttesting av forretningssystemet.  

Spesialtilpasninger
Mapei har samarbeidet med Transportnett siden 2004 med systemet Transport Direct, som var forløperen til Log:nett.  – I forbindelse med valg av nytt forretningssystem i 2012 ble Log:nett valgt med flere spesialtilpasninger, sier Hammeren. Hun legger til at bytte av forretningssystem var en utfordrende prosess som ikke skjedde over natta. – Vi har arbeidet aktivt med å sammenstille Log:nett mot MS Dynamics AX 2012. Det ble lagt ned mange timer for å få dette til å fungere optimalt.  EDI-overføringer skjer nå fra forretningssystemet.  

Store besparelser
Hver dag er 45 lastebiler innom lageret på Sagstua. 11 000 tonn med varer fraktes inn og ut av lageret hver måned. Årlig utgjør det 100 000 tonn varer inn og ut av lageret. – Årlig ekspederer vi 25 000 ordrer. Skulle vi håndtert dem manuelt, måtte vi ansatte flere mennesker i logistikkavdelingen. Bruken av Log:nett har spart oss for 2–3 årsverk. Å skrive fraktbrev manuelt, ringe og sende e-post ville gjort oss ekstremt sårbare. Med elektronisk ordrehåndtering snakker vi om årlige besparelser på ca. 2 millioner kroner. Her er Log:nett helt avgjørende for virksomhetens vekst. 

Hovedområder
– I Log:nett arbeider vi med forhåndsmeldinger, transportordre og prising. Vi har en ordrefrist på bestilling av varer til kl. 14:00 hver ettermiddag. Da leveres varene til kundene dagen etter over store deler av landet. 50 prosent av ordrene mottar vi telefonisk, mens resten skjer skriftlig. Ordrene legges inn fortløpende, og transportkontoret overvåker alle plukklister, som genereres mot transportør. Vi sjekker om varene er på lager og gjør forhåndsmelding mot forretningssystemet. Med denne operasjonen slipper vi å gå via Log:nett. Når varene er ferdig pakket, mottar de transportordren elektronisk. Vi har tette tidsfrister, og transportørene er avhengig av rask forhåndsmelding slik at lasten kan tilpasses kjøretøyet, påpeker Hammeren. 

Elektronisk kommunikasjon
– All prising skjer i forbindelse med transportordre. Når varene forhåndsmeldes, vet vi ikke eksakt hvordan de pakkes. Ruud Transport er en viktig samarbeidspartner, som har kommet lengst i bruk av Log:nett og elektronisk kommunikasjon. Når en transportordre oversendes, prises den i Log:nett ut fra gitte kriterier. Dette er en stor forbedring sammenliknet med Transport Direct. Ruud Transport bruker Unitrans til å hente ut våre priser.  

Full oversikt
Sjåførene hos Ruud Transport benytter PDA’er og får kundene til å signere på mottatt ordre i smarttelefonen. – Dermed har vi full oversikt når varen er levert. Når vi oversender transportordren, er den ferdig priset i forretningssystemet, sier Hammeren. Hun legger til at prising som genereres på grunnlag av transportordre, sendes til f.eks. Ruud Transport fra Unitrans, som benytter dette som fakturagrunnlag. – For transportøren har dette ført til store besparelser. Når dette er sagt, har vi fortsatt noen forbedringspotensialer som vi vil jobbe sammen med Transportnett for å få på plass. Det gjelder bl.a. optimalisering av toveiskommunikasjonen med transportør i forbindelse med uforutsette hendelser og å effektivisere prisutvekslingen slik at transportøren får full utnyttelse av løsningen, avslutter hun.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1