Tips redaksjonen
12.09.2017

Sparer Norengros i Ålesund for millioner

Investeringen i et nytt lagerstyringsssystem, Astro WMS fra Consafe Logistics vil spare Norengros Ødegaard Engros AS i Ålesund for 2,5 millioner og redusere lagerbemanningen med 4 personer. – Skal vi overleve i et konkurranseutsatt marked, må vi automatisere sentrale virksomhetsområder, sier adm. direktør Egil G. Nakken hos grossisten.

På sikt kan det være aktuelt å redusere bemanningen ytterligere. – Det vil gjøre oss godt skodd for å møte fremtidige utfordringer, sier Nakken.

Geografiske nedslagsfelt
Ødegaard Engros AS har ansvaret for Møre og Romsdal og Nordfjord, i tillegg til Nord og Sør Trøndelag. I fjor feiret grossisten 100-årsjubileum. I 1999 ble vi utfordret av kjeden til å ekspandere virksomheten til Trondheim med åpning av egen avdeling der. Av en omsetning på 425 millioner kroner står Trøndelag for 160 millioner, sier Nakken, som kan fortelle at selskapet har gjort store investeringer i det han mener er markedets beste lagerhåndteringssystem. – Vi fremstår nå som en topp moderne logistikkvirksomhet med nye reoler, trucker og styringssystemer. Tilbakemeldingene fra våre medarbeidere viser at de stortrives i de nye lokalene. De fremhever spesielt brukervennligheten i lagerstyringssystemet Astro WMS og det stemmebaserte plukksystemet.

Topp moderne lager- og administrasjonsbygg
I begynnelsen av februar flyttet Ødegaard Engros fra sitt gamle lager i bydelen Skarbøvika i Ålesund til Flisnes utenfor sentrum, til et topp moderne lager- og administrasjonsbygg på 7500 kvm. I løpet av en helg ble 6000 varelinjer kjørt i skytteltrafikk til det nye lageret. 20 lagermedarbeidere og 40 innleide personer jobbet i ekspressfart med å få alle varene på plass i lagerreolene til åpningen 13. februar. Logistikksjef Vebjørn Aannø berømmer arbeidet som ble utført. Han mener grossisten aldri ville klart å flytte så raskt uten Astro WMS i bunn.
   – Sammen med Consafe Logistics definerte vi på forhånd lagringsplassene til våre produkter. Med WMS har vi stålkontroll på våre flytende lokasjoner. Vi har fått et av markedets mest fremtidsrettede lagerhåndteringssystem, sier han.

Store synergieffekter
Ødegaard Engros AS mener de har oppnådd store synergieffekter med å involvere de ansatte i systemvalg. – Det har vært avgjørende for sluttresultatet. I tillegg til våre fast ansatte lageroperatører bisto 40 innleide personer i selve flytteprosessen. Å ta inn personer rett fra gata som raskt satte seg inn i bruken av lagerstyringssystemet, viser brukervennligheten, forteller Nakken og Aannø.

Sprengte lokaliteter
Årsaken til at Ødegaard Engros AS valgte å flytte fra sitt gamle lager til nye fasiliteter, var flerdelt. – Lokalitetene var sprengt, og de siste 2–3 årene hadde vi vokst oss ut av dem. Transporten gjennom Ålesund sentrum er sterkt miljøbelastende med mye tungtransportkjøring. Bygget var på overtid, og utvidelsesmulighetene var begrensede. For fire år siden begynte vi derfor å se oss om etter nye lokaler. Vi utredet fem lageralternativer fra Ellingsøy ute mot Vigra via Digernes i Skodje kommune til Flisnes. Flisnes var den klart beste lokasjonen for videre befraktning til våre kunder i Ålesund og nærliggende kommuner. Avstanden til våre lokale kunder er ikke for stor og plasseringen er riktig for daglig godstransport til og fra Østlandet, sier Nakken.

Konsulentkostnader dreper all kreativitet
Ødegaard Engros AS innledet samarbeid med Consafe Logistics i september 2015. Aannø var med på valg av leverandør før han ble ansatt i selskapet. – Jeg brukte deler av ferien i 2015 på å utrede systemvalg. Tre forskjellige systemer ble vurdert, og vi var på referansebesøk hvor de ble fremvist. Etter noen runder falt valget på Consafe Logistics. Astro WMS er et standard system der vi også fikk muligheten til å gjøre noe skreddersøm. To regionlagre (Ødegaard Engros AS i Ålesund og Johs. Olsen AS på Gjøvik) gikk for samme løsning. Med Astro WMS er vi ikke avhengig av eksterne konsulenter for å drifte og foreta interne systemforbedringer. Konsulentkostnader dreper mye av kreativiteten i organisasjonen. Med Consafe på laget fikk vi prøve, feile og korrigere uforutsette hendelser underveis. Fra februar og frem til i dag har vi doblet produktiviteten på plukk, sier Aannø.
   Nakken legger til at investeringen i nytt lagerhåndteringssystem var nødvendig for å nå Norengros vekstmålsetninger. – Lønnsnivået blant lagermedarbeidere er høyt. Derfor må vi automatisere så mange lagerfunksjoner som mulig.

Intern opplæring
På spørsmål om noen av lagermedarbeiderne var skeptiske til systemendringene, svarer Nakken og Aannø: – Nei, og det skyldes at vi på forhånd brukte mye tid på intern opplæring. Vi var bl.a. på besøk hos Johs. Olsen AS på Gjøvik hvor vi testet ut utstyret og lærte grunnprinsippene. Det gjorde systemovergangen lettere. Innflyttingen i nytt lager gikk knirkefritt og det tok kun noen få timer før vi var i full produksjon. Consafes tilstedeværelse under selve flytteprosessen og to dager inn i produksjonen, var også viktig for at vi kom i mål til rett tid.

Systemet har løftet oss flere hakk
– Lagerstyringssystemet Astro WMS har løftet oss flere hakk. Consafe Logistics er en solid leverandør, og vi har siden lageret ble tatt i bruk ikke hatt noe nedetid på systemet, sier Nakken og Aannø, som har store forventninger til partnerskapet med leverandøren. – Sammen skal vi utvikle systemet til nye høyder. Neste skritt er å automatisere deler av transport- og distribusjonsvirksomheten.

Vi er avhengig av tett kundedialog
For Consafe Logistics er partnerskapsstrategi avgjørende for å oppnå prosjektsuksess. – Vi ønsker ikke et kundeforhold hvor vi bare leverer en softwareløsning og en exe-fil og overlater resten av utviklingsarbeidet til kunden. Vi er avhengig av en tett dialog med kundene fra forprosjektering, via implementering til service og vedlikehold. Vårt ønske er at kundene blir mest mulig selvgående og vår forretningsmodell går ikke på å selge mest mulig konsulenttimer. Vi tar kundene på alvor og skal leverer løsninger som kunden kan tilpasse sitt forretningsbehov, sier Business Relationship Manager Ramo Tiro hos leverandøren.

Jobber aktivt med å forbedre sine lageroperasjoner
Ødegaard Engros AS arbeider aktivt med å forbedre sine lageroperasjoner ved hjelp av Astro WMS. – Vi skal ytterligere hente gevinster måned for måned, år for år. Johs. Olsen i Gjøvik er en viktig sparringspartner med tanke på kompetanseheving både rundt Astro WMS og lagerdrift generelt. Den største bonusen med lagerstyringssystemet, er økt kvalitet og effektivitet på utførelse av våre lageroperasjoner. Fordelen med å bruke Consafes kundebase aktivt, er at vi kan høste erfaring av hva andre virksomheter har gjort og oppnådd, sier Nakken og Aannø. De kan fortelle at målsetningen til grossisten er å redusere antall plukkfeil på lageret til et minimum. – Her gir Astro WMS oss muligheten til kontinuerlig å forbedre våre lagerprosesser, avslutter de.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1