Tips redaksjonen
23.11.2017

Spaden i jorda for Økern Portal

Forberedelsene for oppføring av Økern Portal er i gang. Tele- og signalkabler må legges i nye traseer, og en av Oslos hovedveier for strøm legges om for å berede grunnen for Oslo Pensjonsforsikrings storprosjekt.

Arbeidene på tomten til Økern Portal har startet. Det er mye som skal på plass før et slikt prosjekt kan starte den faktiske oppføringen. Økern er ikke bare et trafikknutepunkt, men også et knutepunkt for infrastruktur under jorda, som strøm-, tele- og signalkabler. Det er disse «usynlige» traseene som nå legges om for å berede grunnen for Økerns nye praktbygg og samlingspunkt.
   – Økern Portal er det største bygget vi har planlagt noen gang, og det at arbeidene nå er i gang på tomten, er en stor milepæl for prosjektet, sier Richard Groven i Oslo Pensjonsforsikring, som er byggherre for Økern Portal.

Omlegging av infrastruktur
Vedal Utvikling har prosjektansvar for Økern Portal.
   – Nå har vi ulike prosesser på gang i bakken, forteller Roger Steen, ansvarlig prosjektleder i Vedal Utvikling.
   – Det ligger i dag en mengde tele- og signalkabler på tomten der nybygget skal reises. Disse legges nå i nye rør, og kanaler og kablene kobles om, slik at vi ikke får utfordringer med disse når vi begynner gravearbeidet for selve bygget, sier Steen.
   I tillegg må en av Oslos hovedveier for strøm legges om.
   – Her er det tre store kabler som skal over i ny trasé langs veien. Dette arbeidet pågår en måneds tid til, før vi begynner å bli klare for neste steg på tomta. 

Rydder plass til Økern Portal
For å gjøre plass til bygget må to eksisterende bygg på tomten fjernes, Lørenfaret 1 og 1B. Høyblokken Lørenfaret 3 skal bestå og vil bli rehabilitert med mulighet for både boliger, studentboliger eller hotellvirksomhet.
   – Arbeidet med å rive av Lørenfaret 1 og 1B setter i gang i løpet av kort tid. Over nyttår regner vi med at byggene er demontert, og vi har rom for det nye bygget, forteller Roger Steen.
   Økern Portal skal stå klar i 2020 med et totalareal på rundt 75000 kvadratmeter. Av dette blir ca. 48 000 kvadratmeter kontorlokaler og over 7000 kvadratmeter til utadrettet virksomhet, som kafeer, bakeri, restauranter, frisør, helsetjenester og andre tilbud til ansatte og beboere i området. Hotell- eller boligdelen i Lørenfaret 3 vil gi ytterligere 8000 kvadrater.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1