Tips redaksjonen
06.02.2017

Sourcing effektiviserer produksjonen

Outsourcing, det at funksjoner i en bedrift skilles ut og settes bort til underleverandører, er et velkjent begrep innenfor norsk næringsliv. Sourcingbegrepet er derimot mindre kjent. Det beskriver en prosess der det jobbes med å finne egnede leverandører av varer og tjenester utenfor egen bedrift. Mange norske småskalabedrifter sitter med spesialkompetanse på forskjellige områder, for eksempel håndverk av et eller annet slag. Men det å ha spesialkompetanse garanterer ikke nødvendigvis suksess. Suksess krever kompetanse i hele verdikjeden. Derfor kan det være strategisk riktig å konsentrere seg om det man er god på, og der man har spisskompetanse, og heller kjøpe varer og tjenester av andre. Men det å finne egnede leverandører krever også kompetanse. Løsningen kan derfor være å skille ut sourcingarbeidet også. Vi har en artikkel om det på side 13. Den er om Geilobedriften Brusletto som har holdt norske knivmakertradisjoner i hevd gjennom 120 år. De har gjort en viktig strategisk beslutning, nemlig å konsentrere seg om det de er best på, med andre ord sportsknivproduksjon og outsource såkalte add-on-produkter, det vil si tilhørende produkter som knivbager, bryner osv. I arbeidet med å finne gode leverandører har de inngått en strategisk allianse med Interkit, som har spesiell kompetanse på å velge ut riktige leverandører for bedrifter som Brusletto. Knivmakeren har verken kompetanse eller ressurser til å gjøre dette arbeidet selv. Nå kan de i stedet konsentrere seg om smedkunst. Det gir kostnadsbesparelser og bedre kontroll med hele produksjonsprosessen.    

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1