Tips redaksjonen
01.08.2017

Sør-Rogaland teknologiførende i Norge

18 000 intelligente gatelys fra Philips Lighting fremtidssikrer gatebelysningen i 11 kommuner.

Philips Lighting har meddelt at i løpet av de neste to årene blir 11 kommuner i Sør-Rogaland forvandlet til smarte kommuner. 18 000 gatelys skiftes nemlig ut til den nyeste teknologien, som både er energibesparende og intelligent, og der lyset kan styres direkte via en pc. Og i fremtiden kan de intelligente gatelysene få enda flere funksjoner.
   Lyse Elnett er akkurat nå i gang med å skifte ut 18 000 gatelys til nye og fremtidsrettede armaturer, som skal sørge for at 11 kommuner i Sør-Rogaland får energibesparende gatebelysning. Med løsningen fra Philips Lighting får de også mulighet til å koble sammen flere funksjoner i den teknologiske utviklingen som kalles Smart City.
   Lyse Elnett, som er eid av kommunene i Sør-Rogaland og ivaretar oppgaven for de 11 kommunene, har allerede montert de 1500 første Philips Luma-armaturene. – Her legges det mye i fremtidsrettede løsninger som er viktig for regionen, slik at vi fortløpende kan kobles på f.eks. luftsensorer eller annet utstyr for å utnytte de 18.000 nye gatelysene, forklarer produktansvarlig for vei- og gatelys hos Lyse Elnett, Jarl Hoogstad.
   – Byene her i regionen er veldig opptatt av smarte løsninger for fremtiden. Derfor var det et krav at det skulle være nye, smarte armaturer. Vi ville ha et armatur som kan videreutvikles for fremtidige behov og tjenester. Vi spurte alle leverandører om deres planer innenfor Smart City og fant ut at Philips Lighting var den leverandøren som hadde de beste og mest ambisiøse tankene om fremtiden, sier Jarl Hoogstad.

Kan styre lysnivået fra en PC
Det er snakk om et stort prosjekt som først ventes å være ferdig i slutten av 2019. Utover den teknologiske gevinsten er målet med prosjektet å forbedre miljøpåvirkningen. De nye armaturene som kan styres via Philips CityTouch-software, fra en PC hos Lyse Elnett eller kommunene, gir opp til 70 prosent energibesparelse.
   Det kan også være verdt å merke seg at installering av LED har en påvirkning på CO2 utslippet. Beregninger viser at for det man kaller nordisk miks, ligger utslippsintensiteten på rundt 130 gram per kwh (for perioden 2011–15). Da kan man totalt si at regionen ved å skifte ut 18 000 armaturer reduserer CO2 utslippene med ca. 1100 tonn. I tillegg var de gamle armaturene slitte, og det var ikke mulig å skaffe fullgode erstatninger for lyskildene. Kommunene måtte tenke nytt og valgte da LED. Alt sammen er et viktig steg mot målet om å senke kommunenes CO2 utslipp frem mot 2020.
   – Løsningen i Sør-Rogaland er et godt eksempel på hvordan man reduserer energiforbruket og samtidig fremtidssikrer gatebelysningen. Sammen med Lyse Elnett har vi funnet den beste måten å skape en Smart City-løsning på tvers av kommunene.      
   Og CityTouch kan ta dem et viktig steg videre på veien til å oppnå Smart City status. Det gir muligheter for enkelt å styre lysnivået og optimalisering av vedlikehold, da de alltid vil kunne se tilstanden til de 18 000 lyspunktene i de 11 kommunene, forklarer Bjørn Rune Steinsland, Sales Manager Outdoor, Philips Lighting Norway.

Førende i Norge
Prosjektet i Sør-Rogaland er et av de største gatebelysningsprosjektene i Norge akkurat nå, og Lyse Elnett er veldig interessert i en smart, teknologisk fremtid. Derfor er de også sterkt involvert i en stor nordisk konferanse for Smart City, kalt Nordic Edge Expo. Den foregår i Stavanger, der Philips Lighting og Lyse Elnett ønsker å vise hvordan norsk gatebelysning kan bli enda bedre i fremtiden.
   – At Philips Lighting er med på konferansen, gjør at  vi forhåpentlig får mulighet til å finne på smarte ekstraløsninger til deres gatelys. På Nordic Edge kommer det mange innovatører som får mulighet til å vise sine ideer til Philips. Kanskje kan det være starten på et fremtidig samarbeid som kan løse noen av de utfordringer som kommunene står ovenfor, sier Jarl Hoogstad.
   Nordic Edge Expo arrangeres i Stavanger 26.–28. september i år, mens hele Sør-Rogaland må vente til 2019 før alle de 18 000 smarte gatelysene er montert.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1