Tips redaksjonen
11.04.2016

Smilefjestilsyn over hele landet

Mattilsynet starter med smilefjestilsyn på over 8000 kafeer og restauranter over hele landet.

Smilefjestilsyn innebærer ingen endring i regelverket som Mattilsynet allerede fører tilsyn etter. Det nye er at resultatet av tilsynet uttrykkes med et smilefjessymbol, og at dette henges opp godt synlig på utsiden av serveringsstedet. Symbolene uttrykkes med et smilefjes, en strekmunn eller sur munn.

– Bra for publikum
– Smilefjestilsyn er bra for den seriøse delen av serveringsbransjen, som endelig får vist at de holder høy hygienestandard. Og det er bra for publikum som enkelt kan se hvilke serveringssteder som følger regelverket, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet.
   Smilefjes sier ingenting om maten er god eller sunn, men at maten er trygg. I hele landet står nå Mattilsynets inspektører klare til å starte ordningen. Innen høsten 2016 skal alle serveringsstedene hatt sitt første smilefjestilsyn.
   Resultatene fra smilefjestilsynet publiseres fortløpende på matportalen.no/smilefjes.

Erfaringene viser forbedring
Mattilsynet har siden 2007 hatt en smilefjes-pilot i Trondheim, Kristiansund og Levanger.    
   Siden oppstart har vi gjort over 5600 smilefjestilsyn. Erfaringen fra piloten i Midt-Norge viser en kraftig forbedring i hygienestandard og andre områder.
   I Norden har Danmark og Finland allerede hatt smilefjestilsyn i flere år.
   Mattilsynet har brukt erfaringene fra egen pilot og andre lands ordninger når de har utviklet en nasjonal ordning.
   Smilefjesordningen gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker, men Mattilsynet vil fortsatt føre ordinært tilsyn med alle andre serveringssteder som tilbereder og serverer mat.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1