Tips redaksjonen
20.07.2015

Smarte verktøy for å spare energi

I jakten på energibesparing har Rittal utviklet programvare og verktøy for å designe ulike klimatiseringsløsninger på en energieffektiv måte.

Med programvaren RiTherm 6.3 kan kjøling eller oppvarming av en kapsling, f.eks. industri- og IT-skap, dimensjoneres på en energieffektiv måte. Brukeren får også underlaget fra RiTherm 6.3 for å beregne temperaturstigningen i kapslingen. Denne beregningen kreves i henhold til den nye standarden IEC 61439. RiTherm 6.3 kan lastes ned gratis fra Rittals hjemmeside (www.rittal.no).
   På hjemmesiden finner du verktøyet Chiller konfigurator som hjelper deg med å velge en energibesparende løsning for væskekjøling av prosesser eller kjøling via varmevekslere. Gjennom enkle trinn kan riktig aggregat velges med riktig tilbehør for å optimalisere løsningen. Alle underlag, f.eks. tegninger, tas frem for valgt aggregat.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1