Tips redaksjonen
31.08.2016

«Smart vann» kan gi mer olje

Vann opptrer i mange former. Hardt van, mykt vann, saltvann, is, dogg og fukt er alle kjente begreper. «Smart vann» er kanskje mindre kjent.

Forsker Evgenia Protasova og doktorgradsstipendiat Remya Nair står like fullt på sitt. De forsker begge på «smart vann» ved Universitetet i Stavanger.
   Sammen med professor Torleiv Bilstad utnytter de egenskaper ved vannet, som har åpnet for mer effektiv oljeproduksjon.
   Økt oljeutvinning, såkalt IOR (Improved Oil Recovery), omfatter alle metoder som har som mål å utvinne mest mulig av hydrokarbonene fra reservoaret. Dette må gjøres før trykket blir for lavt til å fortsette med lønnsom produksjon.
   Den vanligste metoden er å tilsette polymerer i injeksjonsvannet– som er sjøvann. Polymerer er enkelt sagt lange strenger med molekyl som gjør vannet mer elastisk og dermed i stand til å skyve mer olje ut av de ørsmå porene i undergrunnen i retning av de oljeproduserende brønnene.

Manipulerer ion
Men polymeren er kostbar og tåler lite før den går i oppløsning. Effekten blir derfor ofte sterkt redusert på den lange veien fra plattformen eller produksjonsskipet til oljebrønnene.
Forskerne har derfor utviklet en annen metode.
   – Ved heller å manipulere sammensetningen av ionene som er sammen med vannmolekylene før injeksjonen, blir oljen fortrengt langt bedre enn ved bruk av polymer. Dette gir grunnlag for en høyere utvinningsgrad – og dermed lengre levetid på feltet, forteller Evgenia Protasova.

Superfilter
Metoden er både enklere og mindre kostbar enn bruk av polymer. Spesialutviklet nanofilter blir installert øverst i injeksjonsbrønnene. Disse endrer sammensetningene av ioner i vannet på en slik måte at oljen i reservoaret blir skjøvet mot de produserende brønnene uten hjelp av polymeren.
   – Filtrene gjør med andre ord hele jobben både enklere og til en langt lavere kostnad, sier Remya Nair og viser til en stabel av filter på kontorhyllen.
   – Disse er brukt i laboratorieforsøk som har vist det store potensialet i filterteknologien.

Fleksibel teknologi
– For å kunne utvikle «smart vann» må vi forstå i minste detalj de kjemiske sammenhengene mellom bergartene og vannet i reservoaret, råoljen og injeksjon av saltvann, forteller Torleiv Bilstad.
   Han presiserer at det ligger mange år med forskning i ulike miljøer og fra dedikerte fagfolk bak den kunnskapen forskerne i dag har om hvordan injeksjonsvannet kan tilpasses hver enkelt sone i reservoaret.

Kilde: forskning.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1