Tips redaksjonen
28.06.2017

Smart metode for støydemping

Sjenerende støy fjernes enklere når kjente produkter settes sammen på ny måte.

Hunton har i to testprosjekter dokumentert trinnlydsverdier på under 53 desibel. Lavfrekvent lyd er ofte den mest sjenerende støyen i etasjeskiller og den vanskeligste å redusere. Ved hjelp av riktige produkter og oppbygninger viser nye tester at det enkelt lar seg gjøre. Dette også på lette etasjeskiller, som kanskje tidligere ble ansett som de mest utfordrende. Løsningene er verken fordyrende eller mer tidskrevende.
   Historien startet med at Hunton testet fibergipsplater, som normalt benyttes i vegger, i en himling hos SINTEF Byggforsk. Fibergipsplatene ble sammenliknet med tradisjonelle kartonggipsplater. Resultatene overrasket i positiv forstand, i og med at verdiene for fibergipsplatene ga vesentlig bedre demping enn kartonggips – faktisk med hele 5 dB bare på himling.
   Videre ønsket Hunton å se hvorvidt de samme resultatene kunne oppnås på en lett etasjeskiller av trebjelker, som normalt ligger i grensen av fastsatte krav i Norsk Standard, og som ofte er utfordrende å tilfredsstille – særlig med tanke på lavfrekvent lyd. Tor Ursin i XL-BYGG Adolf Jahnsen skaffet til veie prosjektet der en firemannsbolig skulle settes opp av Boliggruppen ved Jørn Wagenius.
   Trinn- og luftlydsmålinger utført av Sweco viser resultater som med god margin kommer innenfor kravet – inklusive lavfrekvent lyd, der sistnevnte ikke er et krav i standarden, men bare en anbefaling fra SINTEF Byggforsk.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1