Tips redaksjonen
06.06.2016

Smart metode for oppretting av gulv med setningsskader

Uretek- eller FloorLift-metoden har i over 25 år løftet og stabilisert betonggulv og hus som har fått setninger på grunn av dårlige grunnforhold eller slurv under byggearbeidet.

Denne enkle metoden består i å injisere et spesielt tokomponent resinskum mellom gulvet og grunnen. Når dette ekspanderer, fylles eventuelle hulrom, og gulvet heves og rettes opp samtidig som veggene som står på gulvet, løftes tilbake til opprinnelig nivå. Gjennom 12 mm stålrør nedsatt i tilsvarende hull gjennom betongen kan skummet dirigeres der det har størst effekt.

Løftekraft på opptil 40 tonn pr. m2
Når skummet utvider seg, kan det utvikle en løftekraft på opptil 40 tonn per m2 under gitte forutsetninger. Lang erfaring og god hjelp av en nivålaser gir nøyaktig kontroll av prosessen. Metoden er renslig, støvfri og fører med seg lite støy. Bare drilling gjennom gulvet skaper litt støy, men er av kort varighet. Skummet herder til 90 prosent av full styrke etter bare 15 minutter. Derfor kan området brukes rett etter at man er ferdig. Gulvet vil således ligge på en pute av skum.
   Om gulvet bare skal stabilisers på grunn av utvaskinger eller lignende, stopper man injiseringen i det øyeblikket gulvet løfter seg en halv millimeter. Prosessen brytes da etter kort tid, og man får et totalt løft på ca. 1 mm i punktet. Man vet da at det er helt fullt under gulvet igjen.

Gode egenskaper
Man må selvfølgelig være oppmerksom på vann- og avløpsledninger, da disse må unngås. Ut fra de erfaringene man har med metoden, kan gulv løftes en god del uten at overgangen mellom VVS-utstyr og bunnledninger må etterjusteres.
   Skummet som brukes, er et tokomponent resinskum som ikke inneholder helsefarlige stoffer når det har ekspandert. Ekspansjonen foregår ved at CO2 utvikles, og de gode isolerende egenskapene til skummet fører også til økt isolasjonseffekt.

10 mm pr. minutt
Metoden kontrolleres på den måten at at når man slutter å injiserer, slutter også gulvet å heve seg. Selve hevingen har en fart på maksimalt 10 mm pr. minutt. Lasermåleren viser på halvmillimeteren hvor gulvet er i forhold til utgangspunktet. Det løftes maksimalt ca. 20 mm i hvert hull, slik at områder som har sunket rundt 30–40 mm eller mer, vil bli løftet i flere omganger. I prinsippet kan gulvet heves flere meter, men det er heldigvis sjelden nødvendig.

Kombinasjon av jekking og løfting
Skjeve hus rettes opp ved en kombinasjon av å jekke ringmuren og løfte gulvet. Jekkene plasseres med jevne mellomrom på stålplater som plasseres i sjakter direkte under muren og på bakken. Man vil også forsterke grunnen under platene med ekspandert resin for å komprimere den og for å unngå senere setninger.
   Metoden er utviklet av Uretek OY i Finland og er i bruk i ca. 50 land. I USA er den mye brukt til å reparere veier og fortau.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1