Tips redaksjonen
27.02.2015

Smart lys viser vei i mørket

Økende fokus på trafikksikkerhet drar med seg fokus på dårlig belysning, som hvert år er skyld i mange trafikkulykker i hele landet. Mangel på refleks og lys, samt utilstrekkelig veibelysning er alle faktorer som påvirker trafikksikkerheten. Ifølge Trygg Trafikk har 2,8 millioner nordmenn opplevd å nesten kjøre på en fotgjenger i mørket. 

– Antallet myke trafikanter og syklister på og langs veiene øker, og det er for alvor nødvendig å se på hvordan sikkerheten kan forbedres og ulykkene unngås. I vinterhalvåret har vi få timer med dagslys. Vi jobber derfor med å finne løsninger som kan gjøre veiene sikrere og redusere antall ulykker som skjer på grunn av dårlige lysforhold, sier Astrid Simonsen Joos, General Manager Nordic Lighting i Philips.

Intelligente LED-armaturer
– En ny generasjon intelligente LED-armaturer kan forbedre belysningen i trafikken og øke sikkerheten for både bilister, syklister og fotgjengerne som hver dag ferdes og krysser gater og veier. Og det er et felles ansvar å forbedre forholdene når løsningen finnes, sier Joos.
   Flere steder er det igangsatt forsøk med intelligent LED-belysning i både handlestrøk og på motorveier. I tillegg til å gi bedre lys fungere dette også som fleksible lyskilder. Det vil si at lysstyrken økes når det er mye trafikk og dempes når gatene er tomme.
   Intelligent LED-belysning vil føre til massive besparelser hos kommunene når det kommer til utskiftning, service og energiforbruk, samtidig som det gir bedre lys og regulering. I tillegg til markant lengre levetid på flere tusen timer, bruker armaturene også omtrent halvparten så mye energi.
   – Vi har bare sett starten når det gjelder mulighetene som finnes innenfor intelligent LED-belysning. Med et massivt energifokus i mediene og samfunnet generelt er det på tide at også løsninger i trafikken kommer på dagsordenen, sier Joos.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1