Tips redaksjonen
28.10.2016

Smart design av klimatisering gir energieffektive styreskap

Konseptet «Thermal Design Integration» som Rittal og Eplan lanserer sammen, gir nye muligheter for standardisert utforming av energieffektive automasjons- og styreskap med klimakontroll.

Designfunksjonene er tilgjengelig fra denne høsten i prosjekteringsverktøyet Eplan Pro Panel 2.6. En iøynefallende fordel er at verktøyet setter ulike farger på de valgte komponentene, avhengig av varmebelastningstetthet, dvs. maksimalt varmetap i forhold til størrelsen. Det gir konstruktøren smart veiledning for å unngå «hot spots».

Visualiserer varmebelastningen
Konstruktøren kan også få visualisert hvordan varmebelastningstettheten fordeles i hele skapet. Hvis det er en ubalanse i fordelingen, kan dette korrigeres ved målrettede endringer i oppsettet. Montasjeoppsettet kan verifiseres på klimaregulering og konstruktøren kan ved behov interaktivt iverksette tiltak for å oppnå en best mulig løsning.

Unngår konstruksjonsfeil
Den integrerte virtuelle teknologien innebærer at konstruksjonsfeil i klimatiseringsløsningen kan unngås. Dette eliminerer unødvendige driftsstopp og servicetelefoner. Kostnadene reduseres samtidig som prosesskvaliteten øker.

All nødvendig informasjon er gjort tilgjengelig som enhetsdata via Eplan Data Portal.

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1