Tips redaksjonen
26.10.2017

Slik vinterlagrer du batterier

Exide Technologies, som er global leverandør og produsent av Sønnak blybatterier til blant annet båter, bobiler, campingvogner og motorsykler, gir deg noen enkle råd om hvordan du klargjør og vedlikeholder batterier før og under vinteropplag.

Et fritidsbatteri som ikke brukes og ikke vedlikeholdes, kan gå i stykker før tiden.
   – Det finnes ingen nøyaktige tall over hvor mange fritidsbatterier som ødelegges uten grunn hver vinter, men når våren nærmer seg, hører vi alltid fra kunder som forteller at batteriet i båten eller et fritidskjøretøy har sluttet å fungere i opplagsperioden. Ved nærmere ettersyn viser det seg nesten alltid å handle om at batteriet har blitt «glemt» i løpet av vinteren, sier Tor Enlid, Marketing Manager i Exide Technologies Norden.
   Det er flere grunner til at det lønner seg å gi batteriet litt ekstra omtanke i forbindelse med sesongslutt og også med en viss regelmessighet i løpet av vinteren. Å la et batteri bli ødelagt før tiden er ikke bra verken miljømessig eller rent privatøkonomisk.
   – I tillegg til at det er sløsing med ressurser, er det veldig kjedelig å bli stående bom stille når man skal ut på sesongens første tur, bare fordi batteriet ikke virker. Derfor vil vi gjerne komme med noen enkle tips om hvordan du unngår batteritrøbbel, sier Tor.

Exides batteriråd
• Koble batteriet fra det elektriske systemet ved lengre tids lagring.
• Tørk av batteriet med en fuktig klut. Hold batteriet rent, og smør inn polene med fett for å beskytte mot oksidering.
• Lad batteriet helt opp før vinterlagring.
• Oppbevar batteriet kjølig og tørt. Batteriets selvutlading blir lavere jo lavere temperaturen er. 
• Vedlikeholdslad batteriet et par ganger i lagringsperioden. Bruk en kvalitetslader. Laderen skal være av riktig type, tilpasset nettopp ditt batteri.
• Du kan få en sms-påminnelse om når det er tid for lading. Sms-tjenesten finner du på våre nettsider www.sonnak.no

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1