Tips redaksjonen
26.10.2015

Slik sikrer du boligen mot radongass

Alle nye boliger skal bygges med sikkerhet mot inntrengning av radon. I eksisterende hus kan enkle tiltak i mange tilfeller redusere konsentrasjonen av radon.

Omkring 300 nordmenn dør årlig av lungekreft som følge av radongass. På grunn av helsefaren har myndighetene bestemt at ingen oppholdsrom i norske bygg bør ha radonkonsentrasjoner på over 200 becquerel per kubikkmeter i luft. Det er anbefalt å forsøke å senke konsentrasjonen allerede hvis verdien overstiger 100 Bq/m3.

Strengere krav til nye hus
Byggteknisk forskrift stiller krav til at bygninger skal prosjekteres og utføres med radonforebyggende tiltak, slik at radonkonsentrasjonen i inneluft ikke overstiger 200 Bq/m3. Forskriften sier også at alle bygninger beregnet for varig opphold skal ha radonsperre mot grunnen, og at det skal legges til rette for egnet tiltak i byggegrunnen som kan aktiveres dersom radonkonsentrasjonen i innelufta overstiger 100 Bq/m3. Det er vanskelig og dyrt å undersøke på forhånd hvor store radonproblemer man kan få i en bygning. Selv om mengden radium i naturen kan variere mye, avhengig av grunnforholdene, betyr dette kravet at de fleste hus i praksis må bygges med radonsperre mot grunnen og såkalt radonbrønn.

Alle bør måle radon
Som hovedregel bør man måle radonkonsentrasjonen i alle norske boliger for å se om tiltak er nødvendig. Unntaket er leiligheter fra andre etasje og oppover i boligblokker.
   – Gjør en såkalt sporfilmmåling over minst to måneder i vinterhalvåret. Småsporfilmer kan bestilles mange steder. De skal plasseres i minst to mye brukte rom, som stue og soverom. Etter målingen sender man sporfilmene inn for avlesning, sier Edvardsen. Statens strålevern utgir en liste over firmaer som tilbyr målinger med sporfilm.
   Dersom det ikke hjelper med noen enkle tiltak, og radonnivåene fortsatt er for høye, bør man ta kontakt men en kompetent rådgiver som kan vurdere om man bør prøve med andre enkle tiltak, eller om mer omfattende tiltak må til. Her kreves høy byggfaglig kompetanse for å finne og gjøre de rette tiltakene.

Kan gjøre mye selv
Byggforskserien fra SINTEF Byggforsk beskriver hvordan man kan sikre seg mot radon i nye og eksisterende boliger. I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygg.
   – Man kan ofte tette luftlekkasjer mot grunnen selv. Bruk en røykampull eller en myggspiral til å lete deg fram til sprekker og utette overganger mellom bygningsdeler og rundt rør og kabler o.l., og tett med elastisk fugemasse, sier sertifiseringsleder Knut Ivar Edvardsen ved SINTEF Byggforsk.
   God ventilasjon i bygningen er viktig for å fortynne radongass som eventuelt trenger inn, men samtidig er det viktig at ventilasjonssystemet ikke skaper stort undertrykk i huset. Balansert ventilasjon er derfor et naturlig valg for nye hus i radonutsatte områder.
   I eksisterende hus kan man sjekke om det er enkelt å forbedre ventilasjonen.
– Se etter at veggventiler og kanaler over tak er åpne og rene. Setter du inn vifte, må du lage flere ventiler, ellers kan du gjørevondt verre, understreker Edvardsen.

Kilde: SINTEF

[Tilbake]

 Makeweb CMS 4.1